Bangladesz: islamizacja drogą płciową

Udostępnij to:
Share

Islam jest religią przekazywaną drogą płciową (din al-fitra), dlatego też kobiety niewiernych są gwałcone i porywane dla seksu na całym świecie. Celowo piszę „kobiety niewiernych”, ponieważ kobieta (nawet muzułmanka) jest z definicji rzeczą należącą do mężczyzny. Jeśli nie należy do muzułmanina, jest „kobietą niewiernych” traktowaną jako łup zdobyty w ramach dżihadu. Zgodnie z zaleceniem Mahometa, należy ją gwałcić. Do gwałcenia kwalifikują się już dziewczynki w wieku 9 lat, a szkoleni w tej materii są już chłopcy muzułmańscy w wieku 13-15 lat. Zgwałcona przez muzułmanina kobieta, jak się uważa, już jest muzułmanką, a jej dzieci są muzułmanami. W ten sposób islam jest szerzony, a Allah jest zadowolony.

Inną metodą szerzenia islamu drogą płciową jest porywanie kobiet niewiernych i wydawanie za mąż za muzułmanów. Z reguły podaje się do wiadomości publicznej, że ona sama pragnęła przyjąć islam, dlatego uciekła z domu i natychmiast wyszła za mąż za muzułmanina. Z reguły policja nie ingeruje, a sąd staje po stronie muzułmańskiej, ponieważ w krajach islamu świadectwo niemuzułmanina w sądzie w ogóle nie jest brane pod uwagę.

Właśnie taka sytuacja miała ostatnio miejsce w Bangladeszu. Według Wikipedii, w tym kraju, który odłączył się od Pakistanu w 1971 r., 86% ludności stanowią muzułmanie. 0,4% natomiast stanowią chrześcijanie (ok. 600 tys., z tego ponad połowa to katolicy). 26 maja 2017 r. dwunastoletnia katoliczka została porwana w drodze ze szkoły do domu i wydana za mąż za 35-letniego muzułmanina. Z obaw przez przemocą, rodzina zgłosiła porwanie dopiero po kilku dniach. Proszono o pomoc również miejscowe władze muzułmańskie, które obiecały, że dziecko zostanie zwrócone rodzicom w ciągu doby, ale w rzeczywistości nic się nie wydarzyło. Policja tylko zapewnia, że prowadzi poszukiwania, ale tak naprawdę nic nie robi.

Schemat ten ma miejsce praktycznie we wszystkich krajach muzułmańskich, gdzie mieszkają chrześcijanie. Na naszej stronie można znaleźć informacje o takim samym postępowaniu w Egipcie, w Pakistanie, a na terenie Syrii i Iraku kobiety niewiernych są normalnie sprzedawane do niewoli seksualnej. Jeśli na to się nie godzą, są zabijane, nieraz palone żywcem.

Europejkom nie wolno przeciwstawiać się seksualnej islamizacji

Niewolnica seksualna w Wielkiej Brytanii gwałcona w ciągu 13 lat

Tłum muzułmanów zgwałcił 15 chrześcijanek w kościele

Dlaczego Szwecja promuje muzułmańskich gwałcicieli?

Gwałty grupowe w Austrii i w Niemczech

Studentka medycyny zgwałcona i zamordowana przez pokojowego uchodźcę muzułmańskiego