250 kobiet zamordowano za sprzeciw wobec seksualnej islamizacji

Udostępnij to:
Share

Jak podaje agencja informacyjna AINA, W ostatnim czasie co najmniej 250 kobiet zostało zamordowanych za to, że nie pogodziły się ze swoim losem niewolnic seksualnych. Bowiem w myśl wspaniałej religii objawionej Mahometowi przez Allaha lubującego się w gwałtach, kobieta zdobyta w walce z niewiernymi ma być niewolnicą, a muzułmanin może z nią robić, co che. Oto jeden z wersetów z Koranu na ten temat (33:50):

O Proroku! My [Allah] uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Allah jako zdobycz.

Dlatego też po wtargnięciu do regionu Sindżar i wymordowaniu mieszkających tam Jezydów (niemuzułmanów), odważni dżyhadyści ISIS zagarnęli do niewoli ich kobiety. Według wskazówek Koranu i Hadisów utworzono rynek niewolnic (również na terenie Turcji), a wiernym wydano instrukcję religijno-prawną, jak sprzedawać, bić i gwałcić niewolnice. Szacuje się, że do niewoli seksualnej trafiło od 5 do 7 tys. kobiet i dziewcząt jezydzkich. Islam bowiem powołując się na przykład i nauczanie Mahometa legalizuje gwałcenie już 9-letnich dziewczynek. W wyniku tej seksualnej działalności religijnej gorliwych muzułmanów z ISIS, w jednym tylko szpitalu północnego Iraku na leczeniu jest 700 zgwałconych kobiet. Jedna z wyzwolonych Jezydek dała przerażające świadectwo w ONZ, jednak oprócz poruszenia nie przyniosło to, jak widać, żadnego efektu.
Polecamy również:

Przymusowa (seksualna) islamizacja w Pakistanie

Kultura islamu wysoko ceni poniżanie białej kobiety

Seksualna islamizacja Wielkiej Brytanii – około miliona ofiar

Europejkom nie wolno przeciwstawiać się seksualnej islamizacji

Kobiety są celem ataków imigrantów w całej Europie