Szariat dla niemuzułmanów

Udostępnij to:
Share

Niektórzy naiwnie sądzą, że prawo islamu dotyczy tylko niemuzułmanów. Udają, że religijni muzułmanie atakują Europejczyków tylko wtedy, kiedy stykają się z ateizmem – udają, bo pomijają przy tym podrzynanie gardła księżom w czasie odprawiania Mszy św., podpalanie szopek bożonarodzeniowych, demolowanie kościołów i usuwanie krzyży, które wszakże niezaprzeczalnie są znakiem religijnym. Pomijają też fakt, że kiedy muzułmanie mają post ramadanu, wszyscy wokoło mają z tym problem.

Jeśli nie chcemy paść ofiarami tego typu iluzji, warto zapoznać się z zasadami szariatu dotyczącymi niewiernych (kafarów). Okazuje się, że większość tekstów stanowiących podstawę prawa szariatu (Koran, Hadisy i żywot Mahometa) nie mówi o kwestiach związanych z wiarą. Szacuje się, że 51% tych tekstów dotyczy nie wiary, ale traktowania niewiernych, tzn. niemuzułmanów: jak należy ich upokarzać, gwałcić, rabować, mordować, okradać, okłamywać, opodatkowywać, jakie mają obowiązki w ramach szariatu względem muzułmanów, itd. Muzułmanie mają absolutny zakaz akceptowania nad sobą zwierzchnictwa niemuzułmańskiego i respektowania prawa niewiernych. „Hadisy i Sira opisują, w jaki sposób Mahomet pił wodę, w jaki sposób kładł się spać, w jaki sposób chodził – ale także w jaki sposób uprawiał seks z niewolnicami (jego ulubioną niewolnicą seksualną była biała chrześcijanka), w jaki sposób kazał ukamienować, w jaki sposób prowadził dżihad. Te elementy są częścią prawa szariatu – które, na przykład, sankcjonuje niewolnictwo” – wyjaśnia Adam Wojciechowski (Centrum Studiów nad Politycznym Islamem) w wywiadzie dla Frondy. Przytacza też fragment opracowania Szariat dla niemuzułmanów, autorstwa Billa Warnera:

Szariat w pełni opisuje proces i strategię imigracji do krajów kafirów, a także metody islamizacji społeczeństwa. Jeśli interesuje nas przyszłość islamu w Ameryce, warto przeczytać sirę (biografię Mahometa) sprzed 1400 lat.

Gdy muzułmanie przybywają w nowe miejsce, akceptują swój nowy dom. Na początku ogłaszają, że islam jest bratnią religią chrześcijaństwa i judaizmu. Na potrzeby mediów i społeczności niewiernych, prowadzą oni politykę dialogu i „budowania mostów”. Twierdzą również, że zachodnia cywilizacja rozwinęła się dzięki złotemu wiekowi islamu.

Gdy przekonania te zostają zaakceptowane, pojawia się żądanie zmian w kraju kafirów. Ci, którzy wyrażają opór przeciwko tym zmianom, nazywani są bigotami, islamofobami i rasistami, chociaż nikt nie tłumaczy, co zagadnienie rasy miałoby mieć wspólnego z opieraniem się politycznemu islamowi. […]

MUZUŁMAŃSCY PRZYWÓDCY ŻĄDAJĄ: Abyśmy mogli praktykować naszą religię, musicie zapewnić nam czas na modlitwę w szkołach, czas na modlitwę w miejscach pracy, wydzielone miejsca do modlitwy w szkołach i miejscach pracy, a także specjalne jedzenie (halal), dni wolne w czasie muzułmańskich świąt, zezwolenie noszenia hidżabu w pracy i w szkole, oraz zezwolenie na używanie pełnych burek w trakcie zajęć sportowych. Kafirom nie wolno krytykować żadnej części islamu, w tym poligamii, dżihadu czy bicia żon. Kafirowie muszą zapewnić wsparcie socjalne naszym licznym żonom, a także zagwarantować specjalnego rodzaju opiekę muzułmańskim kobietom w szpitalach, z uszanowaniem szariatu.
[…]

Przywódcy kafirów nie wiedzą nic o islamie i prawie szariatu. Wszyscy spotykają miłych muzułmanów, więc uważają, że islam jest dobry, a tylko ekstremiści są źródłem problemów. Przywódcy kafirów nie mają pojęcia o dualistycznej etyce czy politycznym podporządkowaniu. Ich podstawową motywacją jest bycie miłym i odgrywanie roli tolerancyjnego gospodarza względem nowych gości. Ponadto starają się unikać słów i czynów, które mogłyby przysporzyć im opinii fanatyków. Plan działania przywódców kafirów opiera się na tym, że jeśli będziemy mili, muzułmanie dostrzegą naszą dobroć i zaczną reformować islam. Jednak jeśli celem jest wprowadzenie prawa szariatu, a proces ten funkcjonuje bez zarzutu od 1400 lat, to  dlaczego reformować coś, co spełnia swoje zadanie?

Szariatu nie można zreformować. To prawo Allaha, które jest doskonałe, uniwersalne i kompletne.

Tekst Warnera przytaczamy za Fronda.pl

Francja wobec dylematu: szaria albo wojna domowa

Indonezyjski chrześcijanin ubiczowany zgodnie z prawem szariatu

Kiedy uczciwy muzułmanin dowie się prawdy o islamie…

Dlaczego imam Youssef Chadid jest muzułmaninem?

Co powstrzyma falę gwałtów i mordów w imię Allaha w Europie?