Nauczanie islamu: Murzyni są przeznaczeni do niewolnictwa i piekła

Udostępnij to:
Share

Islam generalnie uważa, że każdy czarnoskóry z góry jest przeznaczony do potępienia w piekle. Jeśli się rodzi na świat Murzyn, to nie po to, by przyjął islam i osiągnął zbawienie, tylko po to, by służyć białym muzułmanom – w domyśle Arabom.

Podstawą do takiego poglądu jest niezrozumiały dla Europejczyków werset Koranu 3:106:

W dniu, kiedy jedne twarze pojaśnieją, a inne pociemnieją. A jeśli chodzi o tych, których twarze pociemniały: „Czy wy staliście się niewiernymi, choć przedtem uwierzyliście? Zakosztujcie więc kary za to, iż nie wierzyliście!”

Nawet dokładna analiza tekstu oryginalnego w języku arabskim niewiele nam wyjaśni, dlatego przytoczę muzułmańskie wykładnie tego wersetu.

Zacznę od opinii Tabariego (Historia proroków i królów, t. II, rozdz. 11) na temat Noego: miał on się modlić, by twarze Afrykańczyków (synów Chama) pociemniały, by mogli oni być niewolnikami Arabów i Turków… Jego „Historia proroków i królów” została napisana pod koniec IX wieku i jest jedną z podstawowych wykładni nauk muzułmańskich.

Ibn Kutajba pisał w 889 roku, że Cham, syn Noego, był biały i piękny zanim przeklął go Noe, zaś potem nagle stał się czarny i brzydki. Kontekst zatem jest taki, że te twarze Murzynów pociemniały już za Noego, na jego prośbę, by muzułmanie od razu wiedzieli, kto jest „zakwalifikowany” do bycia niewolnikiem teraz i do potępienia w dniu sądu.

Al-Buchari (V4B52N137) przytacza słowa Proroka Mahometa, że czarni niewolnicy zginą bez miłosierdzia, a ich prośba nigdy nie zostanie wysłuchana. Buchari zebrał „autentyczne Hadisy”, czyli wypowiedzi Mahometa na jakieś tematy jeszcze przed rokiem 850. Stanowią one podstawę muzułmańskiego prawodawstwa i wykładnię wersetów koranicznych.

Pierwszy życiorys spisany Mahometa, autorstwa ibn Ishaka, cytuje wypowiedź Proroka: „Piekło jest ich miejscem. Zebraliśmy ich tam, czarnych niewolników, ludzi bez dziedzictwa” (405). Nawet jeśli jest to powiedziane obrazowo, to i tak obraz ten jest bardzo czytelny: czarny niewolnik jako synonim potępionego na wieki człowieka. W rozdziale 243 pada również wypowiedź Mahometa: „Kto chce zobaczyć diabła, niech spojrzy na Nabtala!” – był to czarnoskóry niewolnik Mahometa.

W swojej książce „Zad al-ma’ad” („Zaopatrzenie na życie pozagrobowe”) Ibn Kajim al-Dżawzija (zm. w 751 r.) cytował inną wypowiedź Mahometa, według której Allah stworzył białą rasę z prawego ramienia Adama, a czarną z lewego – dlatego Murzyni są przeznaczeni na zatracenie, zaś biali na wieczne przyjemności w raju (jeśli przyjmą islam, ma się rozumieć).

Sa’id al-Andalusi (zm. 1070) twierdził, że czarnoskórzy są bardziej zwierzętami niż ludźmi. Podobnie wypowiadał się Nasir al-Din Tusi, znany perski filozof muzułmański z XIII wieku, który uważał, że „Murzyn nie różni się od zwierzęcia (…). Każdy widzi, że łatwiej jest wytresować małpę niż nauczyć czegokolwiek Murzyna”. W porównaniu do nich Ibn Sina w XV wieku był bardziej ludzki, bo twierdził jedynie, że Murzyni są z natury przeznaczenia do niewolnictwa. Oczywiście, wyprowadzał to z nauczania Koranu, m.in. z przytoczonego wersetu 3:106.

Te wszystkie źródła są dostępne w językach europejskich, więc to wszystko każdy może znaleźć i sprawdzić.

Jeśli natomiast ktoś zna język arabski, polecam następujący link:

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-94404.htm?drgn=1

Tutaj w języku arabskim wypowiada się Salah Szu’aib broniąc właśnie Murzynów i twierdząc, że w islamie ten werset 3:106 jest źle interpretowany. Czyli patrząc na fakty widzimy, że przez ok. 1400 lat był on interpretowany właśnie w ten sposób (jako potępienie dla Murzynów i usprawiedliwienie traktowania ich jako podgatunek niewolniczy lub wręcz zwierzęcy), a teraz Murzyni dowiadując się o tym próbują wytłumaczyć całemu światu islamu, że to jest nieprawidłowa interpretacja.

Wobec przytoczonych faktów, kontekstów i interpretacji muzułmańskich musimy przyjąć do wiadomości, że z punktu widzenia islamu niewolnictwo nie jest czymś złym, a w przypadku czarnoskórych jest wręcz nakazane przez Allaha i jego Proroka. Szkoda, że nikt o tym nie powie Murzynom licznie przyjmującym islam w Afryce i w Ameryce…

Przykład zastosowania tych nauk: niewolnictwo w Mauretanii

Czytaj również: Zastanówmy się nad Koranem

oraz Hadisy – zapoznajmy się z nauczaniem Proroka Mahometa