Arabowie wolą blondynki

Posted on
Z chwilą powstania wolnego rynku, ewolucji ulegają również obyczaje. Istotnym składnikiem zachodzących zmian obyczajowych jest łatwość podróży zagranicznych. Alicja N. (imię i pierwsza lit... Read More