Kiedy uczciwy muzułmanin dowie się prawdy o islamie…

GOTHENBURG, Sweden – Mona Walter prowadzi misję wśród muzułmanów. Zachęca ich, by poznawali Koran. Jest przekonana, że im więcej muzułmanów dowie się, co jest w Koranie napisane, tym więcej porzuci islam. Mona Walter przybyła do Szwecji z Somalii w wieku 19 lat jako uchodźca. Była szczęśliwa, że będzie mogła doświadczyć równouprawnień kobiet, obowiązującej w krajach … Czytaj dalej Kiedy uczciwy muzułmanin dowie się prawdy o islamie…