Owoce ramadanu miłe Allahowi

Udostępnij to:
Share

Jakże pokojową religią jest islam! Jak wielką tolerancją odznaczają się muzułmanie na całym świecie! Jak miłe Allahowi są ofiary składane mu przez muzułmanów! Jak owocnie minął w tym roku szczęśliwy ramadan! Udało się przeprowadzić 174 pokojowe akcje dla Allaha, w wyniku których do Allaha odeszło w pokoju 1595 osób! Jak wielki jest Allah! Allah akbar! Jak mądrzy są europejscy politycy sprowadzający pokojowych uchodźców muzułmańskich, by zaprowadzali w Europie prawdziwy pokój dla Allaha! Jak bliskie jest ostateczne zwycięstwo prawdziwej religii nad niewiernymi! I niech nikt nie wazy się mówić źle o islamie i muzułmanach!

Jak odważni są świadkowie islamu – szahidzi, udowadniający własną śmiercią pokojowość islamu! Szczególnie odznaczyły się cztery muzułmanki, które wysadziły się w powietrze w Nigerii (Zannari) zabijając 8 osób. Dwie inne szahidki odważnie zaświadczyły o pokojowym islamie wysadzając się 26.06.2017 r. w powietrze w University of Maiduguri (Nigeria), ale oprócz nich nikt nie zginął. Wierzymy jednak, że za swoją odwagę trafią do muzułmańskiego raju, gdzie będą szczęśliwie oglądać muzułmanów kopulujących z hurysami! Zaprawdę, Allah jest litościwy, miłosierny!

Muzułmanki w akcji – jedne uspokajają, inne zabijają

Islamizacja Polski: Koran – księga pokoju i miłosierdzia Bożego

Imam wyjaśnia, że zabijanie niemuzułmanów nie jest grzechem

Jak zgwałcić kobietę – szkolenie dla chłopców 13-15 lat