Papież Franciszek broni Koptów i apeluje do muzułmanów o sprzeciw wobec przemocy

Udostępnij to:
Share

Strona Wiadomości Onet.pl podaje, że Papież Franciszek w swoim wystąpieniu na uniwersytecie muzułmańskim Al-Azhar w stolicy Egiptu Kairze powiedział, że obowiązkiem przywódców religijnych jest sprzeciw wobec wszelkich form przemocy i nienawiści.

– Jesteśmy zobowiązani – mówił – do zgłaszania przypadków pogwałcenia ludzkiej godności i praw człowieka, do obnażania prób usprawiedliwiania wszelkich form nienawiści w imię religii i do potępiania ich jako bałwochwalczych zafałszowań Boga.

– Pokój jest święty i żadna przemoc nie może być popełniana w imię Boga, ponieważ zbezcześciłaby Jego imię – oznajmił papież.

Niestety, zapewne Papież nie wie, że dla muzułmanów nie pokój jest święty, tylko dżihad, który jest obowiązkiem religijnym każdego muzułmanina bez wyjątku: „Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna” (Koran, sura 2:216). Zatem nie pokój, tylko wojna jest priorytetem islamu.

Najwyraźniej Papież nie zauważa też, że Allah czczony w islamie jako bożek lubujący się w gwałceniu niemuzułmanek i zabijaniu niewiernych, nie może być tożsamy z Bogiem objawionym w Biblii. Bóg w całym chrześcijaństwie jest określany jako „Miłujący ludzi” (po grecku φιλάνθρωπος, po rosyjsku человеколюбец, po syriacku ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ), natomiast Allah islamu traktuje wszystkich ludzi jako osobistych wrogów. Z najnowszych danych: w kwietniu b.r. dla Allaha zamordowano 1199 „niewiernych” w 20 krajach, co odpowiada średniej liczbie ofiar z pieciu ostatnich lat: w tym okresie zginęło z rąk dżihadystów 110 tys. osób w 60 krajach świata.

Poza tym w islamie niewierni nie są traktowani jako ludzie, zatem słowa o „ludzkiej godności” w odbiorze imamów, profesorów i studentów najbardziej prestiżowej uczelni muzułmańskiej nie zostały odebrane zgodnie z intencją Papieża. Słysząc o „pogwałceniu ludzkiej godności i praw człowieka” muzułmanie rozumieją, że chodzi o pogwałcenie muzułmańskiej godności oraz prawa muzułmanów m.in. do zabijania niewiernych i gwałcenia niemuzułmanek. Notabene, o gwałceniu niemuzułmanek jako dobrym uczynku publicznie mówiła m.in. pani profesor uczelni Al-Azhar, gdzie wystąpił Papież Franciszek.

EKAI informuje, że w ostatnich trzech latach doszło do 37 aktów terroryzmu wobec Koptów w Egipcie na tle religijnym. Niestety, przemoc wobec Koptów ma znacznie dłuższą historię i o wiele więcej ofiar niż tylko  te wspomniane przez EKAI.  Zachęcamy do zapoznania się z aktami przemocy w stosunku do społeczności Koptów w ciągu 15 lat (1990-2004). W okresach nasilenia przemocy ataki na Koptów odbywają się prawie codziennie, a Koptyjki są porywane, gwałcone i wbrew woli wydawane za muzułmanów systematycznie. Koptowie cierpią za wiarę i giną z rąk muzułmanów również na Zachodzie.

Spotkanie papieża z koptyjskim patriarchą Aleksandrii Tawadrosem II odbyło się w siedzibie patriarchy obok katedry św. Marka Ewangelisty w Kairze. Patriarcha w imieniu Kościoła koptyjskiego zapewnił: „Oczekujmy dnia, kiedy będziemy mogli wspólnie łamać chleb na świętym ołtarzu”. Ojciec Święty ze swej strony przypomniał, że wyznawcy obu Kościołów są wezwani do dawania wspólnego świadectwa o Jezusie i do niesienia światu „naszej wiary”. Przywołał też świadectwo „ekumenizmu krwi”, przelanej zarówno w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak i w naszych czasach. Nazwał Egipt „ziemią męczenników” i podkreślił wielki wkład chrześcijan tego kraju do całego chrześcijaństwa. Wyraził uznanie dla trwającego już dialogu teologicznego między obu Kościołami. Modlitwa ekumeniczna w kościele św. Piotra i Pawła odbyła się w miejscu ubiegłorocznego zamachu terrorystycznego, którego celem byli prawosławni Koptowie.

Dlaczego oni nie przyjmują islamu

Trudne trwanie

Dlaczego nie ewangelizujemy muzułmanów?

Mahomet wzorem dialogu z chrześcijanami