Prawo szariatu w Malezji

Udostępnij to:
Share

Jak informuje strona Persecution.org, w Malezji, w stanie Kelantan, zostały wprowadzone poprawki do kodeksu wykroczeń kryminalnych. Poprawki dotyczące stosowania zasad szariatu weszły w życie od 1.11.2021 r. W czerwcu 2020 r. Muhammad V, sułtan rządzący w Kelantanie, podpisał i zatwierdził wprowadzenie zmian do Kodeksu Karnego, pozwalających na karanie wykroczeń o charakterze religijnym zarówno pieniężnie (do 1200 USD), jak i więzieniem (do trzech lat). Przewidywana też jest koraniczna kara ubiczowania. Pamiętajmy, że muzułmańskie prawo szariatu dotyczy nie tylko muzułmanów, ale też przewiduje sprowadzenie niemuzułmańskich obywateli kraju do dyskryminowanej drugiej kategorii dhimmi. Jak wyjaśnił minister Ahmad Jakub, celem „kryminalizowania” wykroczeń religijnych jest edukowanie ludności i umożliwienie odstępcom powrotu na drogę islamu. W ten sposób, jak twierdzi minister Ahmad, wprowadzenie nowego prawa jest korzystne dla umocnienia zasad szariatu w stanie Kelantan i w całej Malezji.

Wśród nowych przestępstw karanych jako kryminalne znalazło się nawrócenie z islamu na inna religię oraz nieprzestrzeganie postu w miesiącu ramadan. Przepis ten oznacza, że również niemuzułmanie muszą zachowywać wszystkie nakazy religijne dotyczące ramadanu pod groźbą ścigania i nakładania kar ze strony organów państwowych.

Według Wikipedii, muzułmanie stanowią ok. 56% ludności Malezji (dane za rok 2018). Dlatego też część mieszkańców Malezji jest zaniepokojona tym, że nietolerancyjny islam zaczyna nabierać cech ekskluzywizmu – choć i tak wiadomo, że w rzeczywistości islam zakłada likwidację wszystkich innych religii i eksterminację wszystkich niemuzułmanów. Mało kto, żyjąc pod rządami muzułmanów, wierzy w umiarkowany lub tolerancyjny islam…