Muzułmaninowi grozi ścięcie za nawrócenie do Chrystusa

Udostępnij to:
Share

W październiku 2017 r. w Kamerunie pewna muzułmanka doniosła na swojego męża Abdula, że nawrócił się do Chrystusa porzucając islam – informuje strona JihadWatch. Kobieta domaga się od sułtana, by ściął jej męża zgodnie z prawem szariatu, ponieważ ten porzucił islam. A ponieważ sułtan nie zna polskiego i nie czytał na stronie planetaislam, że w islamie nie ma ścinania głów, to Abdulowi grozi realne ścięcie prawdziwym mieczem.

Jak widać na załączonym obrazku pobranym ze strony http://islam-katowice.pl, Koran jest księgą autorstwa samego Allaha! Czyli sam Allah w Świętym nieomylnym Koranie (sura 4, werset 89) naucza:

Oni by chcieli,
abyście byli niewiernymi,
tak jak oni są niewiernymi,
abyście więc byli równi.
Przeto nie bierzcie sobie opiekunów
spośród nich,
dopóki oni nie wywędrują razem
na drodze Boga.
A jeśli się odwrócą [porzucą islam],
to chwytajcie i zabijajcie ich,
gdziekolwiek ich znajdziecie!
I nie bierzcie sobie spośród nich
ani opiekuna, ani pomocnika!

Podobnie prorok Mahomet nauczał zabijać osoby porzucające islam, jak to poświadczają Hadisy. Na przykład w zbiorze najbardziej autentycznych wypowiedzi Mahometa (Buchari) można znaleźć następujące pouczenie:

Ktokolwiek by porzucił religię islamu, należy go zabić (9.84.57).

Obecnie, zgodnie z tym nauczaniem, w 12 krajach świata muzułmanów się morduje w majestacie obowiązującego prawa szariatu za odejście od islamu, natomiast wojna z apostatami (po arabsku nazywaną churub ar-redda  حروب الردة) jest prowadzona na całym świecie.

Dlaczego nie jestem muzułmaninem?

Otwarty list byłych muzułmanów do Papieża Franciszka

List byłych muzułmanów do ludzkości

Bracia Muzułmanie! Koran nakazuje nam nawrócić się do Jezusa!!!

Trzech byłych terrorystów ostrzega przed islamem

Miliony muzułmanów nawracają się do Chrystusa