Jeśli dżihad jest walką wewnętrzną, to dlaczego leje się tyle krwi?

Udostępnij to:
Share

Jak dobrze, że w języku polskim istnieje strona IslamReligiaPokoju.com, która wyjaśnia nam, czym jest prawdziwy dżihad:

Dżihad ma dwa wymiary. Pierwszy a zarazem szerszy to praca nad samym sobą, nad własnym charakterem, pokonywaniem własnych słabości, wad, nałogów, złych przyzwyczajeń, itp. Jest to wewnętrzna walka mająca na celu stawanie się lepszym człowiekiem. Drugim aspektem dżihadu jest wojna, walka fizyczna przeciwko ciemiężcy. Należy mieć na uwadze to, że dżihad nie jest „świętą wojną.”

Popatrzmy na wydarzenia kilku ostatnich dni:

26.07.2018 r w Izraelu w ramach dżihadu zamordowano mężczyznę, ojca dwóch dzieci. Został zamordowany we własnym domu, co jest pogwałceniem wszelkich norm dopuszczalnych na Wschodzie. Ewidentnie mordercy długo pracowali nad sobą, pokonując własne słabości, by móc zasztyletować człowieka tylko za to, że jest Żydem. To jest dżihad.

Biorąc pod uwagę popularny mit, jakoby palestyńscy terroryści mordowali Żydów z pobudek politycznych, a nie religijnych, chcę przytoczyć kolejne wydarzenia sprzed kilku dni:

25.07.2018 r. w Syrii kilku szahidów, czyli świadków Allaha, wysadziło się w powietrze masakrując ok. 250 osób w prowincji Sweida. Czy zaatakowani Druzowie są okupantami tego regionu? Nie, bo mieszkają tu od wieków (co najmniej od XI stulecia). Czy ciemiężą muzułmanów? Nie, bo sami są muzułmanami. Dlaczego więc muzułmanie z Państwa Islamskiego zmasakrowali ich w imię Allaha?

Dalej: 23.07.2018 r. w Nigerii szahid – świadek Allaha – wysadził się w powietrze w meczecie (jak to nieraz się dzieje na całym świecie) masakrując 11 modlących się do Allaha współwyznawców. Zadajmy te same pytania: czy zaatakowani Murzyni byli okupantami i ciemiężcami muzułmanów? Odpowiedzi są te same: nie! Przecież byli rdzennymi mieszkańcami Nigerii i wyznawcami islamu, modlili się przecież w meczecie! Dlaczego więc ich zamordowano?

Kolejne wydarzenie: 22.07.2018 r. w Afganistanie grupa uzbrojonych mężczyzn wyznających Allaha rozstrzelała z broni maszynowej modlących się w meczecie Afgańczyków – rdzennych mieszkańców tego kraju wyznających islam. Dlaczego więc ich zamordowano?

Nie muszę przytaczać kolejnych setek faktów, ukazujących, że w ramach dżihadu muzułmanie mordują wszystkich, kogo tylko mogą zamordować, cała ludzkość bowiem jest wrogiem Allaha. Co na to nasza  strona IslamReligiaPokoju.com? Wyjaśnia nam ona co następuje:

Islam jasno mówi, że wojna to ostateczność, najlepiej zaś wstrzymywać się od niej tak długo, jak to tylko możliwe. Żadna wojna nie jest święta. Islam zezwala na wojnę jedynie w obronie życia człowieka, kraju, wolności (w tym także wolności praktykowania religii).

W ten sposób dowiadujemy się, że kluczem jest pojęcie wolności. Jeśli muzułmanin uważa, że jego wolność (w tym religijna) jest zagrożona, zaczyna mordować.

A przecież każdy widzi, że wolność religijna muzułmanów jest poważnie zagrożona: tyle niezgwałconych kobiet, tyle niezrabowanych łupów, tyle ludzi nieupokorzonych przez muzułmanów! W dodatku tak często obraża się islam! Jakże można na to patrzeć obojętnie i nie chwycić za broń w obronie islamu? To już jest ostateczność, już nie jest możliwe dalsze powstrzymywanie się od wojny!

Na zakończenie przytoczmy werset Koranu, w którym pojawia się słowo „dżihad”: Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich (وجهدهن) z wielkim zapałem (25:52). Coś mi podpowiada, że w Koranie dżihad nie oznacza tego, co nam wciska  IslamReligiaPokoju.com, lecz raczej to, o czym świadczą masakry w imię Allaha – w tym masakry muzułmanów, których inni muzułmanie uznali za „niewiernych”.

Polecamy artykuł M. Sadowskiego Dżihad – święta wojna w islamie opublikowany w czasopiśmie naukowym „PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”

przeglad_8_30-48

Islam poważnie zagraża bezpieczeństwu Polski

Bolesne odkrywanie „nowego” boga

Rzeki krwi na chwałę Allaha: 1144 pomordowanych w czerwcu 2018 r.

Dlaczego szyici mordują sunnitów, a sunnici szyitów?

Wojna szyicko-sunnicka prowadzi do samounicestwienia religii pokoju