W Iranie zamknięto asyryjski kościół prezbiteriański

Udostępnij to:
Share

Jak informuje strona Article18, w maju 2019 r. w irańskim mieście Tebriz został zamknięty kościół należący do asyryjskich wyznawców prezbiterianizmu. Służby bezpieczeństwa zaatakowały kościół, liczący 100 lat i wpisany do rejestru Dziedzictwa Narodowego, wymieniły zamki, zrzuciły krzyż z wieży i nakazały wszystkim opuścić to miejsce. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że chrześcijanom nie wolno juz będzie odprawiać tutaj nabożeństw.

Już wcześniej, po świętach Bożego Narodzenia, kiedy Asyryjczycy i Ormianie mieli razem się modlić w tym kościele, władze zabroniły pastorom z innych miast przybyć do Tebrizu. Właściwie od 2011 r. budynek był formalnie „skonfiskowany” przez władze Islamskiej Rewolucji, jednak wierni asyryjscy mogli się tam modlić w języku ojczystym – aramejskim.

Artykuł 13 Konstytucji Iranu głosi, że „Irańscy zoroastrianie, żydzi i chrześcijanie są jedynymi uznanymi mniejszościami religijnymi, które mogą praktykować swoją religie w ramach dozwolonych przez prawo muzułmańskie”. W Parlamencie Iranu są miejsca dla dwóch reprezentantów wspólnoty Ormian i po jednym dla Żydów, zoroastrian i Asyryjczyków. Irański prawnik Jonatan Betkolia, asyryjski chrześcijanin, powiedział w wywiadzie dla www.tasnimnews.com, że w jego kraju obywatele niewyznający islamu są traktowani z respektem: “Chrześcijanie w Iranie nie doświadczają żadnych ograniczeń i są szanowani jako mniejszość religijna”.

Niestety, trochę inaczej wygląda sytuacja osób, które urodziły się w rodzinach muzułmańskich, ale nawróciły się do Chrystusa. W Iranie może ich spotkać nawet śmierć. W grudniu 2017 r. w Tebrizie został zaaresztowany Ali Amini, który przyjął chrześcijaństwo. Miesiąc wcześniej do więzienia trafili dwaj inni nowo nawróceni z islamu chrześcijanie: Majidreza Souzanchi Kushani i Fatimeh Mohammadi. Zarzucono im naruszenie artykułu 498 mówiącego o „zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego”. Strona Elam.com informowała o co najmniej 13 byłych muzułmanach, zaaresztowanych za wiarę w Chrystusa w Tebrizie, Teheranie i Isfahanie.

Jak informuje strona Oasis, przed Islamską Rewolucją w Iranie mieszkało ok. 300 tys. chrześcijan. Obecnie pozostało ich ok. 80 tysięcy. Ogólna liczba mieszkańców Iranu zwiększyła się w tym czasie z 42 mln do 78 mln. Większość wyznawców Chrystusa (ok. 70 000) należy do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego oraz do Asyryjskiego Kościoła Wschodu (6000). Według organizacji misyjnej Elam Ministry, w tym czasie Iranie co najmniej 360 tysięcy muzułmanów zostało chrześcijanami.

Dwaj irańscy chrześcijanie otrzymali po 10 lat więzienia

Pastor w Iranie torturowany za „nawracanie muzułmanów”

Iran: zwolniono z więzienia konwertytę