Najstarszy na świecie kościół

Udostępnij to:
Share

Dura-Europos, zbudowane jako twierdza przez Seleucydów ok. 300 r. przed Chr., było kwitnącym miastem aż do podbojów perskich w 256 r. Od tego czasu pozostawało niezamieszkałą ruiną na pustyni. Kiedy archeologowie odkryli to miejsce i w latach 20-30 XX w. prowadzili wykopaliska, miasto nazwano „Pompejami pustyni”. Między innymi odkryto tutaj budynek, którego parter służył jako kościół, miejsce zgromadzeń chrześcijańskich, a piętro jako pomieszczenia mieszkalne. Kościół, mieszczący około 60 osób, funkcjonował tutaj około roku 230, zatem jest to najstarszy znany budynek kościelny na świecie. Na ścianach odkryto malowidła ukazujące m.in. Jezusa jako Dobrego Pasterza (J 10,14), uzdrowienie paralityka (Mt 9,6) czy Piotra idącego po wodzie do Jezusa (Mt 14,30). Od czasów apostolskich aż do edyktu Konstantyna w 313 r. chrześcijanie w Imperium Rzymskim nie mogli budować osobnych budynków sakralnych i spotykali się w domach, które służyły jako kościoły (por. Dz 2,46). Polecamy artykuł ks. Dariusza Zalewskiego, w którym jest szczegółowo opisany dom-kościół w Dura Europos i jego znaczenia dla chrześcijaństwa.

Strona internetowa LaStampa podkreśla, że to miejsce, które jest wspaniałym materialnym świadectwem funkcjonowania pierwszych wspólnot chrześcijańskich, uległo zniszczeniu w wyniku wojny w Syrii. Już od 2011 r. archeologom nie pozwalano odwiedzać Dura Europos, ponieważ tereny te były kontrolowane przez rebeliantów. Niestety, demokratyczna opozycja walcząca z władzą (a właściwie terrorystyczne organizacje, w których nazwach obowiązkowo pojawia się słowo „islam”) nie tylko nie odniosła się z szacunkiem do unikatowych zabytków historii, ale przyczyniła się do ich całkowitego zniszczenia.

Czytaj cały tekst na szlomo.org.

Wygląda na to, że ten szacunek do chrześcijaństwa jest tylko kłamliwą deklaracją czynioną w ramach takija – czyli oszukiwania niewiernych w celu szerzenia islamu. Widzimy przecież, że w krajach muzułmańskich muzułmanie bezczeszczą i niszczą kościoły oraz zabytki chrześcijańskie, i przyjeżdżając do Europy czynią to samo, kiedy czują się bezkarni i mogą ukazać prawdziwe oblicze islamu.

Czytaj również:

Irańczyk dewastował kościół w Warszawie

Życzliwi chrześcijanom muzułmanie zdemolowali katedrę w mieście Marsabit

Dlaczego muzułmanin podpalił szopkę bożonarodzeniową we Włoszech?