Irańczyk dewastował kościół w Warszawie

Udostępnij to:
Share

Nie trzeba być prorokiem, by domyślić się, że promowanie religii pokoju wcześniej czy później uderzy w Polskę. Dewastowanie, bezczeszczenie, palenie i burzenie kościołów jest starym muzułmańskim zwyczajem, powszechnie praktykowanym. Według danych Open Doors, w roku 2016 na całym świecie zaatakowano 1.329 kościołów, w ogromnej większości były to kościoły znajdujące się w krajach islamu.

W 2003 roku ABW udaremniła skoordynowany atak terrorystyczny na polskie kościoły, a dzisiaj pokojowo nastawiony obywatel Iranu pokojowo zaczął kopać nogą w okno kościoła w Warszawie, powodu­jąc szkody w wysokoś­ci pon­ad 2000 zł. Trafił do aresztu, nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów. Przy pomo­cy tłu­macza funkcjonar­iusze ustalili, że zatrzy­many posi­a­da oby­wa­telst­wo irańskie.

Moko­tows­ki sąd na wniosek polic­jan­tów i proku­ra­to­ra zas­tosował wobec niego 3 miesięczny areszt. Może mu groz­ić kara nawet 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Aż się chce przytoczyć słowa poznańskiego imama Y.Chadida„Rzekomy konflikt kultur, który widzimy w mediach czy na forach internetowych, nie jest religijny – on jest podsycany politycznie”. Tym bardziej, że każdy atak terrorystyczny w Europie jest prowadzi do konkluzji, że sprawca był chory psychicznie.

A przecież wystarczy otworzyć oczy, by zobaczyć, że świat islamu prowadzi z nami dżihad zgodnie z nakazami Allaha i Mahometa, i nawet dokładnie stosuje te same metody, co Mahomet.

Kolędy obrażają muzułmanów

Pastor zamordowany a kościół spalony

Zburzone kościoły Iraku