Zburzone kościoły Iraku

Udostępnij to:
Share

Dzisiejsza katastrofa irackiego chrześcijaństwa nie rozpoczęła się z powstaniem Państwa Islamskiego (ISIS). Poniższa lista zawiera nazwy irackich kościołów chaldo-asyryjskich, zniszczonych w latach 70. i 80., w okresie pokojowego „współistnienia” chrześcijaństwa i islamu w tej kolebce starożytnej cywilizacji.

Kościoły są pogrupowane według regionów, co pozwala zauważyć, jak kościoły wraz z miejscowościami zamieszkałymi przez chaldo-asyryjskich chrześcijan były stopniowo likwidowane. Pierwsza akcja miała miejsce w latach 1977-1978, kiedy oficjalnie zakazano wyodrębniania asyryjskiej (chaldejskiej, syriackiej) narodowości. Asyryjczyków od tego momentu uważano za Kurdów lub Arabów wyznania chrześcijańskiego, co dawało władzom państwowym dużą swobodę działań dyskryminujących tę społeczność.

Druga fala zniszczeń nastąpiła dziesięć lat później, w latach 1987-1988, pod koniec wojny Iranu z Irakiem, kiedy to Bagdad mógł więcej uwagi poświęcić północnym regionom Iraku. W roku 1987 miał miejsce atak gazowy w miejscowości Zewa, gdzie znajdowała się znacząca część opozycji (Demokratyczny Ruch Asyryjski, Partia Komunistyczna Iraku oraz ugrupowania kurdyjskie). Sterroryzowana ludność chrześcijańska zmuszona była do opuszczenia swoich domostw i poszukiwania ludzkich warunków życia na emigracji. Obecnie w omawianych regionach ustanawiane są kurdyjskie rządy, które są bezwzględne nie tylko dla chrześcijańskich Asyryjczyków i ich zabytków, ale też dla muzułmańskich Turkmenów i własnej kurdyjskiej opozycji.

W nazwach kościołów pojawiają się przed imionami wyrazy Mar i Mart, które oznaczają „święty”/„święta”. Kiedyś klasztory i kościoły gęsto pokrywały tereny zamieszkałe przez starożytny naród asyryjski, ale niedługo będziemy mogli znaleźć je jedynie w podręcznikach historii. I to chyba nie we wszystkich…

1. Kościół Katedralny Mar Zaja (Bagdad, dzielnica Karradet Mariam), największy kościół na wschodzie – zburzony w 1985 r.
2. Kościół Mar Jusip Chnaniszo (Arbil), datowany na VI wiek, zburzony w 1976 „dla umożliwienia poszerzenia drogi” w mieście.
3. Klasztor Chaldejsko-Katolicki Mar Jakuba (wioska Mar Jakub), zbudowany 1400 lat temu, zburzony w 1976 r.
4. Kościół Mart Mariam (wioska Sardaszte), zbudowany 50 lat temu, zburzony w 1977 r.

Prowincja Dohuk
5. Klasztor Mar Mosze (Górna Barwara), zbudowany ok. 800 r., zburzony w 1977 r.
6. Kościół Mar Gewargis (Górna Barwara, wioska Dure), zbudowany ok. 800 r., zburzony w 1977 r.
7. Klasztor Mar Kajuma (Górna Barwara, wioska Dure), zbudowany ok. 900 lat temu, zburzony w 1977 r.
8. Kościół Mart Mariam (Górna Barwara, wioska Mach), zbudowany w XX w., zburzony w 1977 r.
9. Kościół Mar Junan (Górna Barwara, wioska Akre), niedawno zbudowany, zburzony w 1977 r.

Prowincja Dohuk, obwód Nerwa
10. Kościół Mart Mariam (wioska Wela), niedawno zbudowany, zburzony w 1977 r.
11. Kościół Kadiszta Szmone (wioska Wela), niedawno zbudowany, zburzony w 1977 r.
12. Klasztor Mar Chnana (wioska Karu), zbudowany w VII w., zburzony przez bombowce irackie w 1977 r.
13. Kościół Mar Koriakos (wioska Karu), zbudowany 1300 lat temu, zburzony w 1977 r.
14. Kościół Mar Zakka (wioska Basz), niedawno zbudowany, zburzony w 1977 r.

Miasto Dohuk (starożytne Nohadra, siedziba pierwszych biskupów)
15. Kościół Mart Mariam (dzielnica Giribass), przejęty przez władze w 1982, by zapobiec korzystaniu z niego przez Asyryjczyków. Oficjalnie podano, że kościół znajduje się za blisko siedziby służb bezpieczeństwo, dlatego musi być zamknięty.
16. Sierociniec prowadzony przez Kościół Chaldejsko-Katolicki (dzielnica Keli Zaweta), został przejęty przez reżim i przekształcony w obóz wojskowy.

Prowincja Dohuk, obwód Sumel
17. Kościół Aba Sarabion (wioska Badle), niedawno zbudowany, zburzony w 1984 r.

Prowincja Dohuk, obwód Amadia
18. Klasztor Mar Audiszo (wioska Dere), zbudowany 1300 lat temu, zburzony w 1988 r.
19. Kościół Mar Kardag (wioska Dere), zburzony w 1988 r.
20. Kościół Mar Johanna (wioska Dawudija), zburzony w 1988 r.
21. Klasztor Mar Jusif (wioska Derigne), zbudowany 1400 lat temu, zburzony w 1988 r.
22. Kościół Mart Szmoni (wioska Betbade), zburzony w 1988 r.

Prowincja Dohuk, obwód Nahla/Eqra
23. Kościół Mar Gewargis (wioska Hizane), zburzony w 1988 r.

Prowincja Dohuk, obwód Semele
24. Kościół Mar Daniel (wioska Bachetme), zburzony w 1988 r.

Czytaj również o klasztorach Iraku