Kurdyzacja asyryjskiego miasta Amuda

Udostępnij to:
Share

Miasto znajduje się w Syrii przy granicy z Turcją, 30 km na zachód od Kamiszli i Nusaybinu. Jak widać na mapie Google powyżej, ważniejsza od nazwy miasta jest nazwa głównego meczetu. Jedyny kościół miasta Amuda został odnowiony w 2017 r., a dba o niego jedyna chrześcijańska rodzina, która tutaj pozostała…

Asyryjczycy mieszkają na tych terenach co najmniej od czasów Salmanassara I, który rządził ok. 1250 r. przed Chr., co potwierdzają dane archeologiczne. Miasto wówczas nosiło nazwę Kuliszinasz, odczytaną na glinianych tabliczkach tutaj odnalezionych. Na przestrzeni wieków jednak miejscowość ta nie odegrała większego znaczenia. Jak podaje Wikipedia, dopiero na początku XX w. w wyniku masakr chrześcijan w Turcji liczni Asyryjczycy i Ormianie znaleźli tutaj schronienie i na nowo rozpoczęli rozbudowę miasta. W sierpniu 1937 r. Kurdowie w ramach konfliktu z muzułmańskim plemiennym związkiem Szammar urządzili antychrześcijańskie pogromy w Amudzie, zmuszając ok. 300 asyryjskich rodzin do ucieczki. Kolejne ataki na Asyryjczyków miały miejsce w 1941 r., kiedy duża liczba Kurdów przybyła do Syrii z Turcji. Warto pamiętać, że w latach 1914-1920 Turcy pozwalali Kurdom mordować bezbronnych chrześcijan w regionach Hakkari i Tur Abdin i zajmować ich ziemię. Po kilkudziesięciu latach sytuacja się powtórzyła i tym oto sposobem Kurdowie stali się większością w Amudzie. W roku 2004 stanowili już ok. 90% ludności miasta.

W wyniku dżihadu przeciwko „niewiernemu Asadowi” kurdyjskie Powszechne Jednostki Obrony przejęły kontrolę nad miastem w 2012 r., a w 2013 doszło do potyczek z Wolną Armią Syrii. Według niektórych danych, jeszcze w 2015 r. w Amudzie funkcjonowała prywatna szkoła chrześcijańska, do której Kurdowie posyłali swoje dzieci, by uniknąć ideologicznego wpływu narzucanego przez kurdyjskie władze. Na żądanie wprowadzenia zmian w programie nauczania szkoły chrześcijańskie, w tym szkoła w Amudzie, zostały zamknięte.

Tak możemy prześledzić, jak to najpierw przemocą, potem na drodze nielegalnej imigracji, potem znowu przemocą, potem pod płaszczykiem protestów antyrządowych i zwalczania ISIS, a w końcu na drodze przejęcia władzy i narzucania własnej ideologii, w ciągu 100 lat muzułmańscy Kurdowie stali się absolutną większością na nie swojej ziemi przejmując po raz kolejny nieruchomości i majątki chrześcijan Asyryjczyków.