Arabizacja wspólnot chrześcijańskich w VIII w.

Siódmy jak i ósmy wiek przyniosły znaczące zmiany na mapie Bliskiego Wschodu. Chociaż w naszej świadomości istnieje wyraźny obraz konsekwencji militarnych i politycznych, których przyczynę należy upatrywać w inwazji Saracenów na południowo-wschodnie rubieże Cesarstwa Bizantyjskiego, jednakże ich pojawienie się spowodowało także istotne zmiany na polu teologii. Niespodziewanie, ten nowy polityczny, administracyjny i religijny porządek przyczynił … Czytaj dalej Arabizacja wspólnot chrześcijańskich w VIII w.