Kolejne spalenie żywcem – Allah ma dobrych pomocników!

Udostępnij to:
Share

Państwo Islamskie spaliło żywcem dwóch Turków. Dlaczego muzułmanie palą żywcem muzułmanów? Dlatego, że uznali ich za odstępców i tym samym za niewiernych, i pomogli Allahowi w wymierzeniu im kary ognia.

Święty Koran uczy, że Allah osobiście będzie palił w ogniu tych, którzy w niego nie uwierzyli:

4:56 Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym razem, kiedy się ich skóra spali, zamienimy im skóry na inne, aby zakosztowali kary. Zaprawdę, Allah jest potężny, mądry! A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. Będą oni tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Będą tam mieli małżonki bez skazy. I wprowadzimy ich do cienia cienistego.

Takich wersetów jest więcej, dla przykładu podam tylko trzy:

76:4 Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.

22:19-21 Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą wodą, która roztopi ich wnętrze i skórę. Dla nich będą żelazne rózgi z hakami.

35:36 A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione, aby umarli, ani też nie doznają ulgi od męki.

Można byłoby pomyśleć, że jeśli Allah sam osobiście pragnie palić ludzi w ogniu, to przecież ludzie nie powinni tego robić. Jednakże święty Koran tego właśnie się domaga:

47:4 Lecz jeśliby zechciał Allah, to sam zemściłby się na nich, lecz on chciał doświadczyć jednych przez drugich.

Sam Mahomet dał swoim naśladowcom wspaniały przykład gorliwości w pomaganiu Allahowi, kiedy w grudniu 627 r. spalił budynki, w których znajdowały się kobiety i dzieci plemienia Al-Mustalaq, które nie chciało uznać władzy Proroka. Podobnie uczynił, kiedy w październiku 630 r. niektórzy muzułmanie nie chcieli brać udziału w organizowanym przez Mahometa kolejnym napadzie na Bizantyjczyków. Mahomet uznał, że skoro nie chcą zabijać niewiernych, to sami są niewiernymi, i podpalił dom, w którym oni się zgromadzili.

Dokładnie taki los spotkał dwóch żołnierzy tureckich, pojmanych w Syrii niedaleko Aleppo i spalonych żywcem 22 grudnia. Dlaczego? Dlatego że nie uznali jedynego prawdziwego Kalifatu (ISIL) ustanowionego przez prawdziwego następcę kalifów arabskich. Pojmano ich i spalono żywcem, a przerażające nagrania poszły do Internetu.

Nie waż się uciekać przed pokojowym islamem! Osiem osób spalono żywcem za próbę ucieczki

Państwo Islamskie spaliło żywcem 19 jazydek za odmowę seksu

W poszukiwaniu tolerancyjnego islamu: 8 osób spalono żywcem za udzielenie pomocy chrześcijaninowi