Dżihad – muzułmańskim monastycyzmem, a Koran – wulgatą

Udostępnij to:
Share

Taką rewelację można wyczytać w świeżo wydanej książce Wydawnictwa Bernardinum… Nie trzeba nikogo o zdrowym umyśle przekonywać, że dżihad z monastycyzmem, czyli życiem zakonnym, nie ma kompletnie nic wspólnego. Wydawcy jednak dali wiarę autorce, o dziwo… przyzwyczajając powoli Polaków do dżihadu.

W innej pozycji, dotyczącej także islamu, Silvia Scaranari przekonuje, że koraniczna wersja Osmana jest wulgatą. Przypominam zatem, że Wulgata to przekład Biblii na łacinę dokonany przez św. Hieronima, zaś wersji Koranu jest 31 według Kitab Al-Masahif As-Sidżistaniego. Są one następujące: wersja Mahometa, Abu Bakra, Omara, Osmana, Alego, Abdalli Ibn Mas’uda, Ubajja Ibn Ka’ba, Abu Musy Al-Asz’ariego, Hafsy, Aiszy, Umm Salmy, Zejda Ibn Sabita, Abdalli Ibn Abbasa, Anasa Ibn Malika, Abdalli Ibn Az-Zubejra, Salima Mawli Abi Hudzajfy, Abdalli Ibn Amru Ibn Al-Asa, ‚Ubajda Ibn Amira Al-Lajsiego, Ata’ Ibn Abi Rabbaha, ‘Ikramy, Mudżahida, Sa’ida Ibn Dżubejra, Al-Aswada Ibn Jazida, M. Ibn Abi Musa Szamiego, Ar-Rakasziego, Saliha Ibn Kisana, Talhy Ibn Masrafa Al-Ajjamiego, Sulajmana Ibn Mahrana Al-A’masza, Abu Zejda, Mu’aza Ibn Dżabala oraz Al-Hadżdżadża Ibn Jusuf As-Sakafiego. O tym autorka nawet się nie zająknęła, nie mówiąc o tym, że być może nie wiedziała o tak podstawowym źródle, jak Encyklopedia Islamu, gdzie czytamy w tomie 26 na s. 8175:

Mushaf [czyli zbiór sur Koranu – przyp. red.] Osmana Ibn Affana był jednym z wielu, które były w obiegu w ciągu pierwszych czterech wieków islamu. Były inne, związane z towarzyszami Proroka, i mówi się, że były używane w Kufie, Basrze i Lewancie.

U At-Tabariego (zm. 923) czytamy:

Powiedziano, że nasz Pan przytłoczył nas tragedią i staliśmy się ludem błądzącym.

Autor odnosi się tutaj do faktu, iż tekst Koranu nie był jeszcze ustalony do jego czasów, a – jak wiemy – Osman zmarł w 656 r.

Mushaf Al-Asz’ariego zawiera 2 dodatkowe sury prócz wielu ajatów, których nie ma w innych mushafach. Jak to wszystko się ma do nieomylności Koranu i jego wiarygodności? Niech czytelnik rozsądzi sam.

Więcej tutaj.

Licznik trupów dla Allaha: 110 tysięcy pomordowanych w ponad 60 krajach w ciągu 5 lat

Islamizacja Polski: Koran – księga pokoju i miłosierdzia Bożego

Ocalenie po muzułmańsku: zmasakrowano 272 muzułmanów

Kobiety i dzieci miłosiernie i pokojowo zabijane dla Allaha