Cuda Mahometa – Koran i rozcięcie Księżyca

Udostępnij to:
Share

W jaki sposób Mahomet przekonał ludzi, że Bóg powierzył mu misję głoszenia nowej religii? Między innymi, przez cuda i znaki.

Wbrew temu, co mówi Wikipedia, islam wymienia cały szereg cudów dokonanych przez Mahometa. Wikipedia twierdzi: „W buddyzmie i islamie brak jest cudów, którymi Budda i Mahomet urzeczywistnialiby swe posłannictwo religijne” (pl.wikipedia stan na dzień 29.09.2015 r.). Jest jednak faktem niezaprzeczalnym, że po śmierci Mahometa zaczęto mu przypisywać cuda – im więcej mijało czasu, tym więcej cudów!

Uniwersytet Islamski w Arabii Saudyjskiej (Islamic University, Al-Madina Al-Munawwara) wydał zbiór “autentycznych hadisów Buchariego” (Sahih al-Bukhari) opracowanych przez profesora Muhammada Muhsin Khana. Liczne pieczątki i certyfikaty potwierdzają, że publikacja ta jest jak najbardziej uznawana w świecie islamu i odpowiada powszechnie aprobowanemu nauczaniu. Na s. 15-17 podano aż 12 cudów „spośród wielu”, więc na ten moment chcę omówić dwa z nich, wymienione w pierwszej kolejności:

1) Fakt nadania cudownego, niezmiennego i niedościgłego Koranu,

2) Rozcięcie księżyca na pół.

 

Cudowny Koran

Prof. Khan pisze: „Święty Koran jest żywym cudem podarowanym Mahometowi przez Allaha. (…) Minęło 1400 lat, i nikt nie mógł zmienić ani jednej litery lub napisać czegoś podobnego, jak sam Koran stwierdza w wersecie 15:9”.

Poza tym Koran ogłasza (52:33-34): Albo będą mówić: “On to wymyślił!” Wcale nie! Oni nie wierzą! Niech więc przytoczą podobne do tego opowiadanie, jeśli mówią prawdę!

Czy naprawdę nikt nie mógł napisać nic podobnego do Koranu? Wiadomo przecież, że niewidomy poeta syryjskiego pochodzenia Abu-l-Ala ul-Maari (979-1058) napisał poemat w części do dziś zachowany, skutecznie imitujący Koran. Również niejeden poeta arabski podjął wyzwanie rzucone przez Koran (52:33-34), by przytoczyć wersety podobne do koranicznych. Przede wszystkim nadmienić wypada, że pewna poetka z Mekki jeszcze za życia Proroka ośmieszała go utrzymując, że niektóre fragmenty Koranu są plagiatem z poezji jej ojca. Po zdobyciu Mekki przez muzułmanów została stracona wraz z dzieckiem.

Również jako jeden z pierwszych został zamordowany Abdulla Sahr, który wcześniej był uczniem Mahometa. W swoim czasie podsunął on prorokowi myśl, by według własnych potrzeb modyfikował objawione mu spisane sury. Prorokowi pomysł ten bardzo się spodobał, i razem z Sahrem kombinowali przepisując na nowo objawione wersety z Koranu. Wkrótce Abdulla Sahr doszedł do przekonania, iż zmodyfikowane w ten sposób teksty nie mogą być niezmiennym słowem Allaha, więc porzucił islam. Mimo że został zamordowany, był realną postacią realnie zmieniającą objawione wersety Koranu.

Listę 43 osób zamordowanych przez Mahometa lub na jego polecenie możesz znaleźć tutaj: http://wikiislam.net/wiki/List_of_Killings_Ordered_or_Supported_by_Muhammad

Już te dwa tragiczne przypadki zadają kłam twierdzeniu o cudowności i niepowtarzalności Koranu, ale to nie wszystko. Historycy dysponują niezbitymi dowodami istnienia po śmierci Mahometa co najmniej czterech wersji tekstu koranicznego. Kalif Usman rozwiązał problem w taki sposób, że swoją wersję Koranu ogłosił jako prawdziwą, a wszystkie pozostałe kazał spalić. Jeśli ktoś nie zgadzał się z taką „interpretacją” objawienia, był ścinany. Liczne świadectwa historyczne potwierdzają, że wielu wersetów objawionych zabrakło w ostatecznej wersji, a doszły inne, nie znane wcześniej.

Ale wracając do poezji: Nadir ibn Harith ułożył historie monarchów perskich wpisane w rozdziały i sury Koranu, również eleganckie wiersze przeciw Koranowi pisali Hamzah ben-Ahed oraz Maslema. Ich twórczość została uznana za poezję przewyższającą Koran, dlatego wielu uczciwych muzułmanów porzuciło szeregi islamu już na samym początku jego historii…

Muzułmański badacz Ali Dashti utrzymuje, że „Koran zawiera niekompletne zdania, zrozumiałe jedynie przy pomocy komentarzy; obce słowa, nieznane słowa arabskie oraz zwykłe słowa użyte w odmiennym od przyjętego znaczenia; przymiotniki i czasowniki odmienione z pogwałceniem zasad rodzaju i liczby; nielogicznie i niegramatycznie zastosowane zaimki czasami pozbawione odniesienia; orzeczenia, które w rymowanych fragmentach odbiegają daleko od podmiotu”.

Tyle o cudowności Koranu.

 

Z szablą na Księżyc?

Natomiast jeśli zastanowimy się nad rozcięciem Księżyca na pół, niechybnie przyjdzie nam do głowy pytanie: ile osób zobaczyło na niebie rozcięty Księżyc? Zwróćmy uwagę, że inny hadis dotyczący zupełnie innego tematu wspomina o księżycu w sposób rozbudowany: „Opowiadał Dżarir: Byliśmy z Prorokiem, a on spojrzał na księżyc w pełni i powiedział: ‘Z pewnością ujrzycie swego Pana tak, jak widzicie ten księżyc, i nie będzie problemu z oglądaniem Go’.” (hadis nr 342 na s. 204). Podobnie jest w hadisach omawiających Słońce i Księżyc jako znaki Allaha (562, s. 291) oraz fazy księżyca jako wytyczne do pewnych modlitw i praktyk religijnych (np. hadisy 561, 562, 834, 928, 956), czy też opisujących orbity Słońca i Księżyca (hadis 1353, s. 642). W przypadku natomiast absolutnie niesamowitego cudu, jakim mogłoby być rozcięcie Księżyca na pół, czytamy jedynie skromną relację zakończoną jednym jedynym słowem Mahometa: „Świadczcie”. Hadis ten wygląda w rzeczonej książce prof. Khana następująco:

Opowiadał Abdulla bin Masud: W czasie życia Proroka księżyc został rozcięty na dwie części, po czym Prorok powiedział: „Świadczcie (o tym)”.

hadis_1518

Jeśli przyjmiemy, że nikt oprócz towarzyszących Prorokowi osób nie widział tego cudu, należałoby uznać, że była to halucynacja. Księżyc bowiem widoczny jest na niebie z wielu miejsc, i nie sposób sobie wyobrazić, że nikt nie zauważył rozcięcia na pół tego ogromnego ziemskiego satelity.

Jeśli natomiast rzeczywiście nastąpiło rozdzielenie na pół Srebrnego Globu o średnicy ok. 3,5 tys. km i masie 7×1022 kg, to nie sposób było tego nie zauważyć. Należałoby się spodziewać, że przerażone narody, a przede wszystkim niedowiarkowie z Mekki, zaczną pytać Proroka i jego towarzyszy, co się stało – i wówczas mogliby oni świadczyć o tym, że rozcięcie Księżyca nastąpiło za sprawą Mahometa jako znak dla sceptyków. Nic podobnego jednak się nie wydarzyło. Żadne kroniki, życiorysy Proroka, prace historyczne i nawet inne hadisy nie wspominają więcej o tym niesamowitym wydarzeniu.

Można wręcz odnieść wrażenie, że Allah widząc, że nikt nie zauważył rozdzielenia Księżyca na dwie części, złożył go z powrotem – bez udziału Mahometa, który zapomniał o całym tym wspaniałym cudzie.

Dobrze, że przynajmniej się zachował przytoczony hadis, dzięki któremu ludzkość ma zapis świadczący o mocy Mahometa nad ciałami niebieskimi. Pozostaje jednak niedosyt, bo przecież gdybyśmy mogli dzisiaj zaobserwować krążące osobno po niebie dwie połówki księżyca, to bez trudu moglibyśmy uwierzyć w Allaha i jego Posłańca. Mamy ewidentny rozdźwięk między zapisanym słowem a rzeczywistością…

Czytaj również:

Cuda Mahometa – gadające rzeczy

Hadisy – zapoznajmy się z nauczaniem Proroka Mahometa

Zastanówmy się nad Koranem – sura 3

Dwa oblicza islamu – ukryte i ujawnione

Dlaczego nie jestem muzułmaninem?

Czy modlitwa muzułmanów wyciągnie Mahometa z piekła?