Propaganda islamu pełna nienawiści

Udostępnij to:
Share

Amerykańska organizacja pozarządowa Freedomhouse opublikowała kilka lat temu raport na temat propagandy, jaką uprawia w amerykańskich meczetach Arabia Saudyjska. Jej wyniki są porażające: wzywa się tam do nienawidzenia chrześcijan i żydów, zabijania homoseksualistów oraz odstępców od islamu oraz do ścisłej segregacji kobiet i mężczyzn. Oczywiście wszystko to w imieniu Allaha.

Raport, który wynosi ponad 96 stron jest wstrząsającą lekturą propagandy nienawiści, ciemnoty i fanatyzmu. A w świecie islamu każde słowo imamów i przywódców religijnych znajduje zastosowanie praktyczne, jak to widać na całym świecie. W broszurach opisanych w raporcie są nakazy, że nie powinno się spotykać z niewiernymi (niemuzułmanami), życzyć im wesołych świąt, gdy takowe obchodzą. Minister ds. Religii w Arabii Saudyjskiej wzywa także, by w przypadku dowiedzenia się o odstępstwie muzułmanina od islamu zabić go: „możesz przelać jego krew i wziąć jego pieniądze”. W publikacjach znalezionych w meczetach autorstwa Ambasady Arabii Saudyjskiej w Waszyngtonie, jeden z islamskich „mędrców” nazywa niewiernym pewnego imama z Europy, który głosił szacunek i pokój dla niemuzułmanów.

Autorzy raportu podkreślają, że Arabia Saudyjska nie ma prawa propagować jakiejkolwiek nienawiści na terenie USA, gdyż nie jest ona objęta pierwszą poprawką do amerykańskiej konstytucji, gwarantującą wolność wypowiedzi.

W tym kontekście ciekawa jest rada imamów, by nie pozwalać na to, by kobiety były nauczycielkami nawet w podstawowej szkole, gdy są tam chłopcy: „Dziesięcioletni chłopiec jest uważany za dorosłego, ponieważ zazwyczaj lubi kobiety oraz ponieważ w tym wieku już może się ożenić i robić to co robią mężczyźni”.

A czego uczą w samej Arabii Saudyjskiej?

Ośrodek badań wolności religijnej Freedomhouse przygotował niedawno raport również na ten temat. Przeanalizowano 12 podręczników, według których odbywało się nauczanie w całym kraju w roku szkolnym 2006/2007. Okazało się, że książki te promują nienawiść do wszystkich (również muzułmanów), którzy nie przestrzegają wahhabickiej wersji islamu, obowiązującej w Arabii Saudyjskiej (czyli tak naprawdę prawie do całego świata islamu poza samą Arabią).

„To czego się naucza w saudyjskich szkołach o stosunku muzułmanów do wyznawców innych religii zatruwa umysły nowego pokolenia Saudyjczyków” – powiedziała Nina Shea, dyrektor ośrodka badań wolności religijnej.

Raport wskazuje na coś przeciwnego niż oficjalnie mówią rzecznicy rządu saudyjskiego, że dokonano szczegółowej rewizji materiałów edukacyjnych. Rok przedtem Adel al-Jubeir, przedstawiciel ambasady Arabii Saudyjskiej w USA, ogłosił: „Wszystkie części nawołujące do nietolerancji zostały usunięte z podręczników”. Książę Turki al-Faisal, ambasador Arabii Saudyjskiej w USA, a także minister spraw zagranicznych, Saud Al-Faisal, mówili podobnie.

Raport natomiast wykazuje, że w podręcznikach saudyjskich jest pełno takich rzeczy:

  • słów potępienia dla większości muzułmanów wyznania sunnickiego, który nie uznają wahhabizmu saudyjskiego; są nazywani dewiantami i naśladowcami pogan,
  • potępienie dla islamu szyickiego i sufickiego, nazywanie ich heretykami i bałwochwalcami,
  • nakazy, by muzułmanie nienawidzili chrześcijan, Żydów, bałwochwalców i innych „niewiernych”, włącznie z niewahabickimi wyznawcami islamu,
  • nauczanie teorii spiskowych, według których masoni, Żydzi, kluby elit europejskich itp. spiskują przeciw islamowi i muzułmanom,
  • nauczanie, że Żydzi i chrześcijanie są wrogami muzułmanów, i że wiecznie trwa walka muzułmanów z nimi,
  • uczniów się zachęca, by nie pozdrawiali niewiernych, nie przyjaźnili się z nimi, nie naśladowali ich, i nawet nie okazywali im jakiegokolwiek szacunku,
  • nauczanie, że szerzenie islamu na drodze dżihadu jest religijnym obowiązkiem każdego muzułmanina,
  • nauczanie, że wojna muzułmanów z Żydami musi trwać do Dnia Ostatecznego, i zakończy się wymordowaniem Żydów.

System szkolnictwa Arabii Saudyjskiej obejmuje ok. 25.000 szkół, do których uczęszcza ok. 5 milionów uczniów. Oprócz tego Arabia Saudyjska prowadzi 19 placówek akademickich w stolicach 19 państw, włącznie z Waszyngtonem w USA, i rozsyła materiały edukacyjne do szkół islamskich prowadzonych przez inne kraje.

Raport zachęca władze USA, by na najwyższym szczeblu międzynarodowym omówiły problem szerzenia nienawiści przez system edukacji Arabii Saudyjskiej.

Zachęcamy również do przeczytania, jakich ciekawych rzeczy można dowiedzieć się z Autentycznych Hadisów wydanych w Arabii Saudyjskiej i zaaprobowanych przez Islamski Uniwersytet w Rijadzie.