Iracki imam zastrzelony za sprzeciw wobec terroryzmu muzułmańskiego

Udostępnij to:
Share

Miasto Anbar w dzisiejszym Iraku od prawie dwóch tysięcy lat stanowiło centrum życia chrześcijańskiego. W jego okolicach w III w. mieszkał mnich i cudotwórca Mar Junan, który zmarł i został pochowany w górach. Wkrótce relikwie świętego przeniesiono do głównego kościoła miasta Anbar, a w górach powstał klasztor pod wezwaniem Mar Junana, znany też pod nazwą Deir al-Gurab. Klasztor ten został zniszczony przez kalifa Mutawakkila w 853 r. – jak widać, bardzo tolerancyjnego i przychylnego chrześcijanom władcy muzułmańskiego.  Miasto Anbar było siedzibą biskupów tzw. nestoriańskich (Asyryjski Kościół Wschodu) i tzw. jakobickich (Patriarchatu Antiochii). Można o tym wszystkim przeczytać w opracowaniu O’Leary’ego zatytułowanym Jak grecka nauka została przekazana Arabom. Wikipedia podaje, że z dokumentów znanych jest 14 biskupów rezydujących w tym mieści w latach 486–1074, a od roku 1980 Anbar jest siedzibą biskupów tytularnych unickiego Kościoła Chaldejskiego. Tymczasem już w 2011 r. New York Times informowała, że w pobliskim mieście Habbaniya Cece pozostał jeden tylko chrześcijanin, pod którego opieką był opustoszały kościół pw. Maryi Królowej Pokoju, a drugi kościół pw. św. Jerzego Męczennika leży w gruzach. Artykuł przytacza wypowiedź burmistrza Sabaha Fawzi’ego: “To jest najlepsze miejsce w Iraku, bo tu mieszkają chrześcijanie i muzułmanie razem. Kiedy moja żona i córki czegoś potrzebują, czasami idą do kościoła by prosić o to Boga”.

Podobnie myślał imam Mounir Okab al-Duleimi, mieszkający i pracujący w pobliskim mieście Rutba (położonym na zachód od miasta Anbar). W piątek 19 października w swoim kazaniu w czasie nabożeństwa w meczecie odważnie wypowiedział się przeciwko terroryzmowi, wymieniając Państwo Islamskie. Wkrótce potem gorliwi muzułmanie w porywie miłości do Allaha wdarli się do mieszkania imama i zastrzelili go, żeby wiedział: prawdziwy islam nie może obejść się bez terroryzmu, a każdy muzułmanin odcinający się od przemocy zasługuje na śmierć jako odstępca. Koran bowiem jasno naucza:

Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna (2:216).

Jeśli więc imam naucza inaczej, jest odstępcą i musi zginąć.

Miasto Rutba znajdowało się pod panowaniem ISIS od czerwca 2014 r. do maja 2016 r. W październiku 2016 r. Przez kilka dni Państwo Islamskie odzyskało kontrolę nad miastem, po czym zostało wyrzucone – informuje Internationa Review.

Barbarzyństwo ISIS reprezentuje prawdziwy islam w jego czystej postaci

Muzułmanin – przeciwnik terroryzmu znaleziony z poderżniętym gardłem

Szahada – świadectwo pokojowości i tolerancyjności islamu

Klasztory w Iraku

Zburzone kościoły Iraku

Państwo Islamskie zamordowało 300 urzędników irackich