Kościoły Koptyjskie w Egipcie

Udostępnij to:
Share

Już od pierwszych wieków naszej ery chrześcijaństwo rozpowszechniło się w Egipcie i według tradycji, Ewangelia została sprowadzona i głoszona w tym regionie przez samego Ewangelistę Świętego Marka. Już wkrótce chrześcijaństwo stało się największa religia w Egipcie, zwłaszcza nastąpiło to wraz z rozkwitem życia monastycznego, które szybko rozpowszechniło się po pustyni Egiptu, wydając sławnych mnichów, takich jak Święty Antoni, Pachomiusz, Makarios i wielu innych. Poprzez klasztory utworzyła się solidna kościelna hierarchia, tak, iż już w IV wieku Aleksandria posiadała arcybiskupa i liczne diecezje, mając w ten sposób pierwszeństwo nad wszystkimi innymi rzymskimi diecezjami w Egipcie. Podczas Soboru Ekumenicznego w Nicei w 325 roku została przyjęta w poczet starych patriarchatów, a w 451 roku, na Soborze w Chalcedonie, przyznano jej pomiędzy patriarchatami trzecie miejsce, zaraz po Rzymie i Konstantynopolu.

Czytaj cały tekst: magazyn Semper Reformanda

Tolerancyjni muzułmanie zmasakrowali modlących się Koptów

Seria porwań chrześcijanek w Egipcie

Muzułmanie Egiptu atakują Koptów