Uchodźcy, dżihad i ścinanie niewiernych – co nas czeka

Udostępnij to:
Share

Jeśli chcemy zrozumieć islam i to, co on ze sobą niesie, musimy sięgnąć do jego początków. Musimy przyjąć do wiadomości, że Koran zawiera 149 wersetów nawołujących do zabijania niewiernych – są nazywane „wersetami miecza”. Jednak samo nawoływanie można byłoby zignorować, gdyby nie czyny, które za nimi szły od samego początku.

Zatem wersety miecza należy interpretować w świetle życia i czynów Mahometa:

  • Biografia Mahometa (Sirat ulrasul-Allah),
  • Wypowiedzi Mahometa (Hadisy),
  • Maghazi (stoczone przez Mahometa bitwy i potyczki w liczbie 27 oraz zorganizowane przez niego, ale stoczone bez jego udziału – 38).

To samo dotyczy uchodźstwa (hidżra) i ludobójstwa dokonywanego na niewiernych (dżihad). Jak wszyscy powinniśmy wiedzieć, w roku 622 Mahomet uciekł z Mekki do Jatribu, ponieważ Mekkańczycy nie mogli już znieść jego zachowań. Jatrib był wtedy w większości żydowskim miastem, i Żydzi udzielili mu gościny. Po dokonaniu kilku rozbojów (napady na karawany) Mahomet uzbierał wojsko i zaatakował Mekkę. I tu się zaczyna najciekawsza rzecz: Wysłannik Allaha (pokój z nim) wrócił do Jatribu i zaproponował mieszkańcom miasta przyjęcie islamu albo śmierć. Oni nie chcieli zdradzić swojego Boga, więc wydarzyło się co następuje:

Sirat Rasul-Allah, s. 464: ”Kiedy Żydzi z plemienia Abu Kurajza zostali schwytani (627 r.), Wysłannik Allaha poszedł na rynek Mediny i wykopał tam rowy. Następnie kazał przyprowadzić jeńców i ścinał ich głowy do rowów, aż wymordował wszystkich. Było ich 600 czy 700 mężczyzn”.

Nie łudźmy się – dokładnie to czeka Europę, która dziś gościnnie przyjmuje uchodźców muzułmańskich – a przecież nie jest tajemnicą, że ich uchodźstwo jest powtórką hidżry Mahometa, a powstanie Państwa Islamskiego jest powtórką ze zdobycia Mekki i ustanowienia rządów ściśle muzułmańskich. Mówią o tym imamowie we wszystkich krajach islamu, i nawet w meczetach Europy i USA. Wykonują polecenie Mahometa proponując „niewiernym” śmierć albo islam:

  • Sura 9:29 Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha (…) –spośród tych, którym została dana Księga dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.
  • Sahih al-Muslim Book 19, No. 4294 “Zwalczajcie tych, którzy nie uwierzyli w Allaha, prowadźcie świętą wojnę… Kiedy spotkacie swoich wrogów bałwochwalców, zaproponujcie im trzy rzeczy. Jeśli przyjmą jedną z nich, możecie na to przystać nie czyniąc im krzywdy. Zaproponujcie im przyjęcie islamu, jeśli się zgodzą, przyjmijcie ich i wstrzymajcie się od walki z nimi… Jeśli odmówią przyjęcia islamu, zażądajcie od nich dżizja. Jeśli zgodzą się płacić, przyjmijcie pieniądze i nie zabijajcie ich. Jeśli odmówią, wtedy z pomocą Allaha zwalczcie ich”.

Możemy być pewni, że po wymordowaniu niewiernych (czyli resztek chrześcijan) na Bliskim Wschodzie, dzisiejsi uchodźcy zaproponują nam swoją ofertę – i jeśli odmówimy, wykopią dla nas rowy w centrach naszych miast…

Sura 5:51 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Allah nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!

Sahih Muslim, Book 19 No. 4366 “Przekazywał Omar ibn Hattab, że Wysłannik Allaha (pokój z nim) mówił: Wyrzucę żydów i chrześcijan z Arabii, nie zostanie tu nikogo oprócz muzułmanów”.

ISIS świętuje zwycięstwo Allaha w centrum chrześcijaństwa