„Zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie” (Jl 2,15)

Udostępnij to:
Share

Wielki Post jest okazją do refleksji nad sobą, nad swoją wspólnotą i nad relacjami w Kościele i między Kościołami. Skoro pokładamy nadzieję w tym samym Panu Jezusie Chrystusie, który „oddał za nas życie swoje, [to] my także winniśmy oddać życie za braci” (1J 3,16). Spróbujmy więc połączyć się w poście i modlitwie z chrześcijanami świata arabskiego, by wraz z nimi dostąpić łaski przebaczenia i odpuszczenia grzechów, oczekując przyjścia w chwale naszego Pana. Proponujemy do posłuchania, refleksji i modlitwy kilka śpiewów liturgicznych Kościołów orientu.

لانَّكَ تُرَابٌ وَالَى تُرَابٍ تَعُودُ

Albowiem prochem jesteś i w proch się obrócisz… (Rdz 3,10)

Koptyjski hymn wielkopostny (w języku koptyjskim):

Modlitwa Kościoła Syriacko-Prawosławnego Patriarchatu Antiocheńskiego w języku aramejskim:

Pieśni wielkopostne Kościoła Grecko-Prawosławnego w języku arabskim:

Modlitwa Kościoła Ormiańskiego w katedrze św. Jakuba w Jerozolimie: