Sytuacja chrześcijan w Libii

Udostępnij to:
Share

Według OpenDoors, od czasu upadku reżimu Kadafiego sytuacja chrześcijan w Libii uległa pogorszeniu. Rząd twierdzi, że wszyscy Libijczycy to muzułmanie sunnici. Obowiązuje zakaz wwozu na teren Libii Pisma św. w języku arabskim oraz ewangelizowania mieszkańców kraju. Dowódca Abdul Salam Bargathi nawet sugerował, że chrześcijan należy traktować jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Chrześcijanie są atakowani przez bojówkarzy muzułmańskich, a bezkarność powoduje, że ataki są coraz częstsze.

Na terenie dzisiejszej Libii znajduje się starożytne miasto Cyrena (dawna prowincja Cyrenajka), którego mieszkańcy odegrali znaczącą rolę w początkach chrześcijaństwa. Wszystkim znany jest Szymon Cyrenejczyk, który pomagał nieść krzyż Chrystusowi, i którego wspominamy zawsze w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Mniej znane są postacie obecne w Jerozolimie w czasie Zesłania Ducha Świętego (w czasie Pięćdziesiątnicy) pochodzące m.in. z różnych „części Libii, które leżą blisko Cyreny” (Dz 2,10). Jest bardzo prawdopodobne, że wielu z nich się nawróciło już w tym dniu narodzin Kościoła, i po powrocie do domu głosiło Ewangelię o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie.

Również w Antiochii Syryjskiej dzieje Kościoła zapoczątkowali m.in. wierzący pochodzący z Cyreny (Dz 11,20). Kiedy św. Paweł rozpoczynał swą pierwszą podróż misjonarską ok. 47 r., wśród proroków i nauczycieli w Antiochii wymieniono Lucjusza Cyrenejczyka (Dz 13,1).

Znaczącą rolę w życiu Kościoła pierwszych wieków odegrali również inni Libijczycy. W swojej książce Wczesne chrześcijaństwo Libii Thomas C. Oden wymienia papieża Wiktora Afrykańczyka (189-198), znanego teologa i historyka Tertuliana (ok. 155 – ok. 222), „arcyheretyków” Sabeliusza i Ariusza, świętych Bazylego i Teodora, a także biskupa Synezjusza – poetę i filozofa. Juliusz Afrykańczyk uważany za ojca chrześcijańskiej chronografii również pochodził z Libii. Na s. 133 zaznacza, że po okresie męczeństwa w Libii nastąpił rozkwit życia monastycznego już pod koniec III w. (co najmniej od 291 r.).

Różne źródła podają różne dane, ale obecnie w Libii – ponad sześciomilionowym kraju – mieszka zaledwie kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan. Strona Temehu.com mówi o 60 tys. osób należących do Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz o ok. 40 tys. rzymskich katolików. W Internecie można znaleźć zdjęcia obecnego stanu katolickiej katedry w Bengazi:

Katedra Bengazi

Właśnie na terenie Libii dokonano wstrząsającego mordu na 21 Koptach w lutym 2015 r., o którym mówiono na całym świecie. Mniej znane jest morderstwo 7 Koptów w lutym 2014 r. albo masakra 30 etiopskich chrześcijan w kwietniu 2015 r.; niewiele mówi się też o losach porwanych w czerwcu 2015 r. 86 wyznawców Jezusa z Erytrei.

Czytaj również, jak islam i muzułmanie przyczyniają się do budowania pokoju na świecie.