Pakistańscy chrześcijanie nie otrzymają pomocy, jeśli nie przyjmą islamu

Udostępnij to:
Share

Powodzie w Pakistanie latem 2015 r. spowodowały utratę domów i majątków wielu mieszkańców, w tym 60 rodzin chrześcijańskich. Jeśli jednak muzułmanom organizacje rządowe i charytatywne zapewniają tymczasowe schronienie i wyżywienie, chrześcijanie otrzymują „propozycję nie do odparcia”: przyjmijcie islam, zostańcie niewolnikami lub radźcie sobie sami. Chrześcijanie jednak trwają przy ufności, że Bóg ich nie zostawi, i nie zdradzają Jezusa nawet w obliczu perspektywy śmierci głodowej.

W tym biednym regionie Pakistanu wspólnoty chrześcijańskie są na tyle ubogie, że nie mogą zapewnić współbraciom wystarczającej pomocy. Módlmy się, by Jezus wybawił swój lud w tej ciężkiej chwili próby.

źródło: christianheadlines.com