Ormianie, Grecy i Asyryjczycy – zagłada chrześcijan w Turcji

Udostępnij to:
Share

Trzy narody świadczą przeciwko Turcji, która dokonała masowych eksterminacji ludności chrześcijańskiej 100 lat temu – w okresie 1915-1920.

Grecy nazywają to po angielsku Hellenic Genocide – eksterminacja Greków. Chodzi o systematyczne czystki etniczne, systematyczne prześladowania, tortury i masakry kilku milionów Greków, dokonywane przez Turków od początku lat 90. XIX wieku do końca lat 50. wieku XX w Azji Mniejszej, Konstantynopolu (nazywanym przez Turków Istambulem), w Imvros, Tenedos, Macedonii, Kappadocji i Poncie.

Miliony dzieci, mężczyzn i kobiet torturowano, masakrowano i wysiedlano tylko za to, że byli Grekami. W tych samych regionach i w tym samym czasie masakrowano i torturowano również Ormian i Asyryjczyków niezależnie od wieku. Jedynym „grzechem” tych wszystkich ludzi było to, że mieszkali w ziemi swoich przodków przez tysiące lat przed podbojem tureckim. Tureckie władze przeprowadziły z niewyobrażalnym okrucieństwem akcję „Turcja dla Turków”.

Polityka eksterminacji Greków była stosowana już wcześniej w stosunku do mieszkańców wyspy Chios w roku 1822, dokładnie sto lat przed zniszczeniem Smyrny przez wojsko tureckie.

Prawdopodobnie Holokaust Żydów (przeprowadzony przez Niemców za pomocą Turcji) nie miałby miejsca w czasie drugiej wojny światowej, gdyby wcześniejsza zagłada chrześcijan przeprowadzona przez Turków (za pomocą Niemców) została nagłośniona. Nie da się zrozumieć Holokaustu bez zrozumienia poprzedzających go eksterminacji, które przyczyniły się do umożliwienia Holokaustu.

Strona www.greece.org zawiera dwie książki on-line oraz zdjęcia i cytaty z dokumentów związanych z eksterminacją Greków, a także Ormian i Asyryjczyków. Oczywiście, lista dokumentów nie jest wyczerpująca. Większość z nich pochodzi z Brigham Young University, Archiwum Dokumentów Pierwszej Wojny Światowej.

Zagłada Greków rozpoczęła się na długo przed pierwszą wojną światową, i „zakończyła się” długo po drugiej wojnie światowej. Jednak prace dotyczące pierwszej wojny światowej zawierają relacje naocznych świadków i pomagają lepiej zrozumieć, jak i dlaczego ta i inne masakry były organizowane, a później ukrywane.

Zagłada przeprowadzona przez Turków posłużyła zachętą i przykładem dla Niemców w czasie II wojny światowej. Lecz w odróżnieniu od zbrodni faszystowskich, zbrodnie Turków są wciąż ukrywane, by można było czerpać zyski z pewnych interesów, głównie wojskowych.

Bezkarność pozwoliła Turkom dokonać inwazji na Cypr w 1974 i ponownie dokonać masakry na tysiącach Greków. Bezkarność pozwala Turkom utrzymywać 40 tys. wojska i 120 tys. ludności na 37% powierzchni Cypru, mimo że ONZ domaga się ich wycofania.

Tylko sprawiedliwość umożliwia osiągnięcie stabilności i pokoju, lecz sprawiedliwość może zaistnieć jedynie wówczas, gdy prawda nie jest ukrywana. Każdy z nas może mieć udział w ustanowieniu sprawiedliwości poprzez nagłaśnianie prawdy o zagładzie Greków.

źródło: www.greece.org

Czytaj równiez o Koranicznym nakazie zabijania niewiernych oraz o realizacji tego nakazu w dzisiejszych czasach