Zdewastowano cmentarz chrześcijański w Kirkuku

Udostępnij to:
Share

Tolerancyjny Allah zapewne nie może pogodzić się nawet z istnieniem chrześcijańskich cmentarzy, dlatego jego wyznawcy zdewastowali dwa asyryjskie cmentarze w Kirkuku, należące do Asyryjskiego Kościoła Wschodu i Syriackiego Kościoła Prawosławnego.  Groby zostały pootwierane, nagrobki powywracane, krzyże zniszczone.

Warto o tym wiedzieć, zanim się powie, że Państwo Islamskie walczy tylko z bezbożnikami, jednocześnie szanując religijnych chrześcijan. Taką opinię wyrażał niedawno abp Hoser, uspokajając nas, byśmy nie bali się islamistów.

Również pokojowo nastawieni uchodźcy zalewający Europę zachowują się podobnie, i choć jeszcze nie słyszałem o dewastowaniu naszych cmentarzy, to niszczenie i bezczeszczenie figurek Matki Bożej i krzyży w Europie miało miejsce. Warto wiedzieć, z czym się wiąże islamizacja, zwłaszcza jeśli przyjmujemy uchodźców otwarcie deklarujących, że mają zamiar nas islamizować.