Rząd Hamasu bez chrześcijan

Udostępnij to:
Share

W palestyńskim rządzie tworzonym przez radykalne islamistyczne ugrupowanie Hamas nie będzie żadnego chrześcijanina. Ze stanowiska ministra zrezygnował jedyny palestyński chrześcijanin, wyznania greckoprawosławnego, któremu kierownictwo Hamasu zaproponowało tekę ministra turystyki w 24 osobowym rządzie.
Tannas Abu Aita z Betlejem jest szanowanym prawnikiem, nie należącym do żadnej partii. Hamas proponował mu objęcie teki ministra turystyki. Jednym z powodów rezygnacji było ostrzeżenie europejskich szefów biur turystycznych i kupców dewocjonaliów, że będą oni bojkotować przedsiębiorstwa związane z Abu Aitą, jeżeli przystąpi on do rządu Hamasu.

Palestyńska Rada Legislacyjna ma się zebrać się w poniedziałek, aby zatwierdzić nowy rząd Autonomii Palestyńskiej utworzony przez Hamas. Desygnowany na premiera, Ismail Haniyeh zapowiedział, że ministrowie złożą przysięgę w środę. Palestyński prezydent Mahmud Abbas krytykuje program polityczny rządu Hamasu. Przypomniał, że posiada kompetencje, aby rozwiązać gabinet, gdy ten będzie działał niezgodnie z narodowym interesem palestyńskim.

W styczniu br. Hamas wygrał zdecydowanie wybory parlamentarne. Posiada bezwzględną większość parlamentarną i może samodzielnie rządzić. Nie powiodły się próby liderów Hamasu włączenia do rządu innych ugrupowań, aby uwiarygodnić swój gabinet w oczach opinii międzynarodowej. Hamas nie chce uznać istnienia państwa Izrael, ani podpisanych już porozumień palestyńsko-izraelskich. USA i UE uznają go za organizację terrorystyczną, które dąży do walki z Izraelem.

Chrześcijanie, którzy stanowią zaledwie kilka procent mieszkańców Autonomii Palestyńskiej obawiają się, że fundamentalistyczny Hamas będzie wprowadzał stopniowo muzułmańskie prawo szariatu i ograniczał wolność religijną.

źródło: Eurojihad

Polecamy również tekst: 

Zabijanie niewiernych i uchodźstwo to świetny interes naszym kosztem