Koptyjski lekarz więziony w Arabii Saudyjskiej

Udostępnij to:
Share

Hujam Awda
na podstawie: Dialog Cywilizowany, 19.07.2007

Dr Mamduh Ful, koptyjski lekarz, został aresztowany w 2005 r. w Arabii Saudyjskiej i skazany w zawieszeniu na 20 batów, pomimo zaangażowania wielu stron w jego sprawę. Losem lekarza zainteresowały się mass media, m.in. program „Prawda” nadawany w telewizji „Dream”. W programie wystąpili egipscy koledzy lekarza po fachu, którzy przypisują mi „zbrodnie”, za które został zatrzymany, tj. głoszenie chrześcijaństwa, picie wina, brak szacunku dla islamu i muzułmanów i inne drugorzędne.

Program zaczął jeden z kolegów, skarżąc się na głoszenie chrześcijaństwa przez dra Mamduha w Arabii Saudyjskiej. Dowodem na to miały być relacje koleżanek z pracy pielęgniarki, która z nim pracowała, z których wynikało, że ta nie praktykuje muzułmańskiej modlitwy oraz używa chrześcijańskiej terminologii, jak „podziękujmy Panu”. Koleżanki te zauważyły, iż miała ona chrześcijańskie broszury, ale pielęgniarka spaliła je, zanim tamte zdołały je jej zabrać. Pielęgniarka ta boi się ujawnić w obawie przed rozpoznaniem przez swoją rodzinę, które może ją zabić.

Kolega dra Mamduha dodał ponadto, iż dr Mamduh przybył do Arabii Saudyjskiej specjalnie w celu prześladowania muzułmanów, i że w ramadanie w obecności poszczących żuł żywicę. Drwił też z muzułmańskich obrzędów, a poza tym przychodził do pracy pijany.

Dr Mamduh, opowiadając o swoich problemach, powiedział, że jego relacje z kolegami z pracy były początkowo dobre, do momentu, gdy zaczęli z nim rozmawiać o kwestiach religijnych. On jednak za każdym razem grzecznie zamykał temat. Mimo tego, koledzy dra Mamduha zaczęli mu się naprzykrzać, usiłując go zislamizować. Mamduh odmawiał. Pewnego razu jego kolega spytał się go, dlaczego trzyma się swojej religii do tego stopnia, chociaż Ewangelia jest przecież „sfałszowana”. Mamduh zareagował wówczas, przedstawiając mu powody, dla których wierzy, i swoje przekonania religijne. Wówczas jego kolega odpowiedział: „a więc jesteś misjonarzem…” Po tym wydarzeniu jego koledzy z pracy zaczęli go prześladować, knuć, spiskować przeciwko niemu i wymyślać bezpodstawne oskarżenia. Podburzali też chorych do tego, żeby nie poddawali się u niego badaniom, gdyż jest „niewiernym” (kafir). Po pewnym czasie jego „koledzy” napadli na niego w jego mieszkaniu. W skutek tego wydarzenia Mamduh został osądzony i skazany na 20 batów.

Nie mamy żadnych wiadomości, co się stało z Mamduhem od tego czasu. Módlmy się o wolność dla Mamduha i opamiętanie dla jego prześladowców, którzy mnożą oskarżenia pod adresem tego niewinnego, dobrego lekarza. Niech Pan zwróci mu jak najszybciej wolność i pozwoli mu wrócić do swojej rodziny.