Asyryjski ksiądz jedynym miejscowym duchownym w Kuwejcie

Udostępnij to:
Share

Ksiądz Emmanuel Benjamin Jacob Gharib ma 68 lat i jest jedynym księdzem w Kuwejcie, urodzonym i wychowanym w tym kraju. W czasie obchodów 20. rocznicy święceń kapłańskich powiedział, że spotyka się w swoim kraju z powszechną akceptacją. „Gdziekolwiek idę, wszędzie ze mną się witają” – mówił w wywiadzie dla AFP.

Rodzice ks. Emmanuela są Asyryjczykami posługującymi się językiem aramejskim, w jakim mówił Jezus Chrystus. Jego ojciec urodził się w południowo-wschodniej Turcji, ale w wyniku masakr ludności chrześcijańskiej, uratowany przez pracowników Czerwonego Krzyża, znalazł się w Iraku. W roku 1945 w Mosulu ożenił się z Asyryjką, i tak przyszedł na świat o. Emmanuel. Urodził się jednak już w dzielnicy Qibla miasta Kuwait, gdzie jego rodzice przeprowadzili się szukając lepszej przyszłości dla rodziny. Wychowali cztery córki i trzech synów, z których ks. Emmanuel jest najstarszym. Starali się pielęgnować tradycje chrześcijańskie i posyłali dzieci do szkoły niedzielnej.

Pomimo bardzo religijnego wychowania ks. Emmanuel Gharib nie myśłał o powołaniu kapłańskim. W 1971 r. ukończył studia inżynierskie z geologii i znalazł pracę w ministerstwie zajmującym się wydobyciem ropy naftowej. Po 10 latach pracy razem z żoną wziął udział w konferencji chrześcijańskiej, i to był punkt zwrotny w jego życiu. „Narodziłem się na nowo i rozpocząłem moje życie z Jezusem Chrystusem” – opowiada.

Emmanuel Gharib zostawił pracę i w 1989 r. rozpoczął studia teologiczne w seminarium ewangelicznym w Kairze (Evangelical Theological Seminary in Cairo). Wyświęcony w 1999 r., jako jedyny ksiądz rodzimego pochodzenia w Kuwejcie, wkrótce został wybrany na przewodniczącego Kuwejckiego Kościoła Ewangelicznego (National Evangelical Church of Kuwait). Jako jeden ze współzałożycieli, w 2009 r. ks. Emmanuel został wiceprezesem Kuwejckiej Rady Chrześcijańsko-Muzułmańskiej.

Według ks. Emmanuela, w Kuwejcie można naliczyć zaledwie 264 rodzimych chrześcijan należących do ośmiu rodów, wśród ok. 1.35 miliona muzułmańskich obywateli. Oprócz tego w Kuwejcie tymczasowo przebywa ok. 900 tys. chrześcijan różnych denominacji i narodowości, z różnych regionów od Libanu po Filipiny. Chrześcijanie Kuwejtu są dumni, że mają „swojego” księdza, który mówi w ich dialekcie i doskonale zna kulturę i obyczaje swojego kraju.

Ślady chrześcijańskiej cywilizacji w Arabii Saudyjskiej

Psalm 53 w języku Chrystusa – śpiewa mnich Serafin Bit Charibi

Hasankeyf – Hesno d-Kifo, Asyryskie Skalne Miasto

Kościoły Asyryjczyków