Asyryjscy chrześcijanie Iraku powitali Nowy rok 6772 od stworzenia świata

Udostępnij to:
Share

W starożytnym asyryjskim mieście Bet Nuhadra ܒܝܬ ܢܘܗܕܪܐ (obecnie Dohuk دهوك w Iraku), położonym ok. 80 km na północ od dawnej stolicy Asyrii Niniwy (obecnie Mosul الموصل) w dniu 1 kwietnia 2022 r. odbyły się uroczyste obchody Nowego Roku (według tradycyjnej rachuby asyryjskiej, rozpoczął się 6772 r. od stworzenia świata). Miasto Nuhadra było znaczącym centrum naukowym i religijnym od pierwszych wieków chrześcijaństwa aż do najazdu Tamerlana, który w imię Allaha położył kres świetności Kościołów aramejskojęzycznych. Od tego czasu chrześcijanie stanowili zawsze mniejszość w swoim mieście. Według danych z 1929 r., w Dohuku mieszkało 550 rodzin, z tego 65 było chrześcijańskich (w tej liczbie są rodziny z południowo-wschodniej Turcji, które uratowały się przed masakrami). Obecnie liczba chrześcijan w północnym Iraku znacznie wzrosła, gdyż tutaj szukali schronienia Asyryjczycy z terenów zajmowanych przez Państwo Islamskie. Jednakże, jeśli przed 2014 r. nie notowano tutaj ataków na chrześcijan, to potem nastąpił gwałtowny wzrost prześladowań i przemocy ze strony muzułmanów oraz dyskryminacja ze strony organów państwowych Iraku.

Jak podaje strona szlomo.org, Święto Nowego Roku nosi dawną nazwę Akitu (ܐܟܝܬܘ, to słowo w języku sumeryjskim oznaczało „jęczmień”, co wskazuje na znaczenie święta dla rolnictwa) lub po prostu Cha b-nisan (ܚܕ ܒܢܝܣܢ, czyli pierwszy dzień asyryjskiego miesiąca nisan). Przed przyjęciem przez Asyryjczyków chrześcijaństwa w I w., świętowanie Nowego Roku przypadało na wiosenną równonoc, czyli obecnie byłoby to 21 marca. Kilka stuleci przed upadkiem Imperium Asyryjskiego w 612 r. przed Chr. wiele narodów na Wschodzie przejęło ten zwyczaj – m.in. Persowie, Arabowie i Medowie. Po przyjęciu chrześcijaństwa Asyryjczycy przesunęli Nowy Rok na 1 kwietnia, ale niektóre narody (Irańczycy, a także iraccy Arabowie i Kurdowie) nadal obchodzą Nowy Rok według starego kalendarza asyryjskiego, 21 marca.

W czasie obchodów Nowego Roku 6772 Asyryjczycy wznieśli swoją flagę nad miejscem, gdzie się zgromadzili, jak widać na poniższym nagraniu zamieszczonym wYouTube:

Jak podaje Shafaq.news, w obchodach wzięło udział ok. 1000 Asyryjczyków z regionu oraz gości.

Polecamy również: