„Zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie” (Jl 2,15)

Wielki Post jest okazją do refleksji nad sobą, nad swoją wspólnotą i nad relacjami w Kościele i między Kościołami. Skoro pokładamy nadzieję w tym samym Panu Jezusie Chrystusie, który „oddał za nas życie swoje, [to] my także winniśmy oddać życie za braci” (1J 3,16). Spróbujmy więc połączyć się w poście i modlitwie z chrześcijanami świata arabskiego, by … Czytaj dalej „Zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie” (Jl 2,15)