Kurdyzacja asyryjskiego miasta Amuda

Miasto znajduje się w Syrii przy granicy z Turcją, 30 km na zachód od Kamiszli i Nusaybinu. Jak widać na mapie Google powyżej, ważniejsza od nazwy miasta jest nazwa głównego meczetu. Jedyny kościół miasta Amuda został odnowiony w 2017 r., a dba o niego jedyna chrześcijańska rodzina, która tutaj pozostała… Asyryjczycy mieszkają na tych terenach … Czytaj dalej Kurdyzacja asyryjskiego miasta Amuda