Kościoły Asyryjczyków

Z Mezopotamią było związanych wiele czynników, które ułatwiły rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa: język aramejski; tradycja przybycia królów magów do nowonarodzonego Jezusa; obecność Mezopotańczyków w dniu Zesłania Ducha Świętego (Dz. 2,9); obecność dużej diaspory żydowskiej od wieków oczekującej na przybycie Mesjasza; tradycja istnienia biblijnego raju pomiędzy rzekami Tygrysem i Eufratem, itd. Czytaj cały tekst: magazyn SR