Hadisy – zapoznajmy się z nauczaniem Proroka Mahometa

Zadałem sobie trud przeczytania książki Komentarz czterdziestu Hadisów Nałałija wydanej w roku 1999 przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. Jak głosi wstęp do książki, Hadisy są wypowiedziami Proroka Mahometa stanowiącymi drugie po Koranie źródło prawodawstwa w islamie. Jahja An-Nałałij (Nauauij) to imam, który zebrał 42 hadisy stanowiące podstawę tego opracowania. Najważniejsze są intencje Pierwsza omówiona … Czytaj dalej Hadisy – zapoznajmy się z nauczaniem Proroka Mahometa