Liban

Kontakty Libanu z Izraelem sięgają czasów Salomona, który kupował tutaj drewno cedrowe na budowę Świątyni. Tyr i Sydon odgrywały ważną rolę w starożytnym świecie, nic więc dziwnego, że również chrześcijaństwo tutaj istnieje od pierwszych wieków. Obecny kształt chrześcijaństwa w Libanie w dużej mierze wynika z napływu do kraju ludności chrześcijańskiej (głównie Maronitów), prześladowanej przez kalifa … Czytaj dalej Liban